Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України

Поточний номер

№ 62 (2022)
Опубліковано 22 серпень 2022
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України

Збірник "Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України" є науковим фаховим виданням відкритого доступу у галузі технічних наук. У збірнику містяться статті з результатами досліджень за такими науковими напрямами:

•    електродинаміка електроенергетичних пристроїв;
•    перетворення та стабілізація параметрів електромагнітної енергії;
•    підвищення ефективності та надійності процесів електромеханічного перетворення енергії;
•    аналіз, оптимізація і автоматизація режимів електроенергетичних систем та їх елементів;
•    інформаційно-вимірювальні системи та метрологічне забезпечення в електроенергетиці;
•    комплексні  енергетичні системи з відновлюваними джерелами енергії.

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ ТА СИСТЕМИ

О.Д. Подольцев, А.А. Щерба, В.В. Золотарьов, Р.В. Білянін, М.А. Кулик
005
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КОМПЛЕКСНОЇ ЕЛЕКТРОТЕРМООБРОБКИ АЛЮМІНІЄВОЇ ЖИЛИ СИЛОВОГО КАБЕЛЮ
https://doi.org/10.15407/publishing2022.62.005
Переглядів анотації: 84 | Завантажень PDF: 15

ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОФІЗИКА

Б.І. Басок, Б.В. Давиденко, С.М. Гончарук, А.М. Павленко
012
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ЧИСЕЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВІДДАЧІ ЗІ СКЛОПАКЕТА З ЕЛЕКТРОНАГРІВОМ ЙОГО ПОВЕРХНІ
https://doi.org/10.15407/publishing2022.62.012
Переглядів анотації: 58 | Завантажень PDF: 13

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

Ю.М. Гориславець, О.І. Бондар, В.М. Проскудін, Ю.М. Кусков, С.В. Римар, А.В. Нетяга
019
ВПЛИВ СТРУМОПІДВОДУ НА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПРОЦЕСИ В КРИСТАЛІЗАТОРІ ДЛЯ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ МЕТАЛУ
https://doi.org/10.15407/publishing2022.62.019
Переглядів анотації: 39 | Завантажень PDF: 7

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

К.П. Акинін, В.Г. Кіреєв, І.С. Пєтухов, А.А. Філоменко, В.А. Лавриненко , О.М. Міхайлик
025
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ БЕЗКОНТАКТНИХ МАГНІТО-ЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ ЗВОРОТНО-ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ НА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
https://doi.org/10.15407/publishing2022.62.025
Переглядів анотації: 26 | Завантажень PDF: 7

НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

В.В. Голубєв, В.І. Зозульов, Ю.В. Маруня, А.І. Сторожук
034
РОЗВИТОК ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МАГНІТНО-НАПІВПРОВДНИКОВИХ ІМПУЛЬСНИХ ПРИСТРОЇВ СИЛОВОЇ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
https://doi.org/10.15407/publishing2022.62.034
Переглядів анотації: 36 | Завантажень PDF: 16

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ ТА СИСТЕМИ

О.А. Зайченко, О.М. Рижков, С.І. Гаврилюк
041
ГІБРИДНА СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ ОБМОТОК ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО СЕПАРАТОРА РОТОРНОГО ТИПУ ЗА НЕПОВНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ПАРАМЕТРІВ НАВАНТАЖЕННЯ
https://doi.org/10.15407/publishing2022.62.041
Переглядів анотації: 42 | Завантажень PDF: 9
Переглянути всі випуски

Назва журналу: Праці Інституту електродинаміки НАН України
Паралельна назва за ISSN: Pratsi Instytutu elektrodynamiky NAN Ukrainy
Рік заснування – 1999
Періодичність – тричі на рік
ISSN: 1727-9895
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5843 від 07.02.2002

Мова видання: полімовний (українська, англійська)
Засновник: Національна Академія наук України, Інститут електродинаміки
Видавець: Інститут електродинаміки НАН України, Київ
Головний редактор − д.т.н. Іван Шаповал
Відповідальний секретар − С.В. Гаврилюк

 

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук до категорії “Б” згідно з наказом МОН № 975 від  11.07.2019.

CROSSREF
Починаючи з 2017 року, всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.15407. Наприклад, перша стаття у вип. 46 2017 року має DOI: 10.15407/publishing2017.46.006

Індексація журналу: загальнодержавний депозитарій «Наукова періодика України»; загальнодержавна база даних «Україніка наукова» (реферативний журнал “Джерело”). Електронне видання збірника зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, включено у базу OpenUkrainianCitationIndex та бази даних: Crossref.

Ulrich's Periodicals Directory
У червні 2021 р. збірник “Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України” включений в довідник періодичних видань бази даних Ulrich's Periodical Directory (New Jersey, USA).

DOAJ – починаючи з вересня 2022 року збірник “Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України” включено в базу даних DOAJ.

Збірник є непередплатним виданням. Придбати його можливо лише через редакцію Інституту.