Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України

Поточний номер

№ 58 (2021)
Опубліковано 19 травень 2021
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України

Збірник "Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України" є науковим фаховим виданням відкритого доступу у галузі технічних наук. У збірнику містяться статті з результатами досліджень за такими науковими напрямами:

•    електродинаміка електроенергетичних пристроїв;
•    перетворення та стабілізація параметрів електромагнітної енергії;
•    підвищення ефективності та надійності процесів електромеханічного перетворення енергії;
•    аналіз, оптимізація і автоматизація режимів електроенергетичних систем та їх елементів;
•    інформаційно-вимірювальні системи та метрологічне забезпечення в електроенергетиці;
•    комплексні  енергетичні системи з відновлюваними джерелами енергії.

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

С.М. Пересада, Є.О. Ніконенко, В.М. Пижов, Д.І. Родькін
023
БЕЗДАВАЧЕВЕ КЕРУВАННЯ ДВИГУНОМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
https://doi.org/10.15407/publishing2021.58.023
Переглядів анотації: 82 | Завантажень PDF: 11
О.І. Толочко, О.О. Бурмельов, Я.О. Каленчук
030
ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ТОЧОК ПЕРЕМИКАНЬ ОПТИМАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ КЕРУВАННЯ ЯВНОПОЛЮСНИМИ СИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ
https://doi.org/10.15407/publishing2021.58.030
Переглядів анотації: 51 | Завантажень PDF: 12
М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Г.Ю. Землянухіна, Д.В. Руднєв
039
АНАЛІЗ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПІДВІСНОЇ КАНАТНОЇ ДОРОГИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ СИСТЕМИ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ
https://doi.org/10.15407/publishing2021.58.039
Переглядів анотації: 47 | Завантажень PDF: 10

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

В.Г. Кіреєв, К.П. Акинін, А.А. Філоменко, В.А. Лавриненко
074
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗКОНТАКТНИХ МАГНІТО-ЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ ЗВОРОТНО-ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ
https://doi.org/10.15407/publishing2021.58.074
Переглядів анотації: 38 | Завантажень PDF: 10

ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ ТА СИСТЕМИ

В.Ф. Іванков, А.В. Басова, І.В. Хімюк
082
ЗНИЖЕННЯ МІСЦЕВИХ НАГРІВІВ У БАКАХ ПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ТЕПЛОВІДВІДНИМИ ЛОКАЛЬНИМИ РАДІАТОРАМИ З РЕБЕРНОЮ ОСНОВОЮ
https://doi.org/10.15407/publishing2021.58.082
Переглядів анотації: 45 | Завантажень PDF: 12
В.О. Берека, І.П. Кондратенко
090
ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ВОДИ ТА КРИТЕРІЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ЇХНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ
https://doi.org/10.15407/publishing2021.58.090
Переглядів анотації: 38 | Завантажень PDF: 10

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА РИНКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

О.Г. Кенсицький
100
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА НАДІЙНІСТЬ ГЕНЕРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ ЕНЕРГОБЛОКІВ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.15407/publishing2021.58.100
Переглядів анотації: 32 | Завантажень PDF: 9

ВИМІРЮВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

В.О. Березниченко
107
РОЗРАХУНОК ФУНКЦІЇ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЄМНІСНОГО СЕНСОРА РАДІАЛЬНОГО БИТТЯ ВАЛІВ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
https://doi.org/10.15407/publishing2021.58.107
Переглядів анотації: 49 | Завантажень PDF: 17
Переглянути всі випуски

Назва журналу: Праці Інституту електродинаміки НАН України
Паралельна назва за ISSN: Pratsi Instytutu elektrodynamiky NAN Ukrainy
Рік заснування – 1999
Періодичність – тричі на рік
ISSN: 1727-9895
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5843 від 07.02.2002

Мова видання: полімовний (українська, англійська)
Засновник: Національна Академія наук України, Інститут електродинаміки
Видавець: Інститут електродинаміки НАН України, Київ
Головний редактор − д.т.н. Іван Шаповал
Відповідальний секретар − С.В. Гаврилюк

 

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук до категорії “Б” згідно з наказом МОН № 975 від  11.07.2019.

CROSSREF
Починаючи з 2017 року, всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.15407. Наприклад, перша стаття у вип. 46 2017 року має DOI: 10.15407/publishing2017.46.006

Індексація журналу: загальнодержавний депозитарій «Наукова періодика України»; загальнодержавна база даних «Україніка наукова» (реферативний журнал “Джерело”). Електронне видання збірника зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, включено у базу OpenUkrainianCitationIndex та бази даних: Crossref.

Ulrich's Periodicals Directory
У червні 2021 р. збірник “Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України” включений в довідник періодичних видань бази даних Ulrich's Periodical Directory (New Jersey, USA).

Збірник є непередплатним виданням. Придбати його можливо лише через редакцію Інституту.