Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України

Поточний номер

№ 66 (2023)
Опубліковано 4 грудень 2023
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України

Збірник "Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України" є науковим фаховим виданням відкритого доступу у галузі технічних наук. У збірнику містяться статті з результатами досліджень за такими науковими напрямами:

•    електродинаміка електроенергетичних пристроїв;
•    перетворення та стабілізація параметрів електромагнітної енергії;
•    підвищення ефективності та надійності процесів електромеханічного перетворення енергії;
•    аналіз, оптимізація і автоматизація режимів електроенергетичних систем та їх елементів;
•    інформаційно-вимірювальні системи та метрологічне забезпечення в електроенергетиці;
•    комплексні  енергетичні системи з відновлюваними джерелами енергії.

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА РИНКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

І.В. Блінов, І.В. Трач, О.Б. Рибіна
005
РОЗПОДІЛЕНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ З ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.005
Переглядів анотації: 55 | Завантажень PDF: 17
В.П. Нерубацький, Д.А. Гордієнко
011
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ШЛЯХИ ЗАСТОСУВАННЯ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID
https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.011
Переглядів анотації: 35 | Завантажень PDF: 16
В.П. Нерубацький, Д.А. Гордієнко
016
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ МІКРОМЕРЕЖІ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.016
Переглядів анотації: 32 | Завантажень PDF: 12
А.О. Омельчук
021
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗОНАНСНИХ ЯВИЩ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ КОЛІ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 10/0,4 КВ З КОНДЕНСАТОРНОЮ БАТАРЕЄЮ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.021
Переглядів анотації: 32 | Завантажень PDF: 9
М.М. Сивенко, О.О. Мірошник
027
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ГЕНЕРУЮЧИХ ДЖЕРЕЛ В АВТОНОМНИХ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОСИСТЕМАХ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.027
Переглядів анотації: 41 | Завантажень PDF: 14
П.В. Лавринович
033
АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ НАЙБІЛЬШ ДОСТОВІРНОГО МЕТОДУ ПОБУДОВИ ЕНЕРГОБАЛАНСУ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.033
Переглядів анотації: 36 | Завантажень PDF: 9
Д.В. Мелещук
039
КОНЦЕПЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ВУЗЛІВ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.039
Переглядів анотації: 33 | Завантажень PDF: 10
А.І. Замулко, М.О. Довгаль
044
АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ТЕЦ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР
https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.044
Переглядів анотації: 36 | Завантажень PDF: 13
В.О. Мірошник, С. Лоскутов
053
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВАРТОСТІ ПОХИБКИ ПРОГНОЗУ ДЛЯ ПОБУДОВИ БАЛАНСУЮЧИХ ГРУП ВИРОБНИКІВ З ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.053
Переглядів анотації: 43 | Завантажень PDF: 7
В.В. Сичова
058
РОЗРОБКА ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕБАЛАНСІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ОЕС УКРАЇНИ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.058
Переглядів анотації: 56 | Завантажень PDF: 24
Ю.С. Голік, Г.І. Шарий, О.П. Крот, Ю.В. Чепурко, Т.М. Серга
064
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА НА ПОЛТАВЩИНІ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.064
Переглядів анотації: 32 | Завантажень PDF: 16
В.А. Степаненко
070
СУЧАСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДО СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.070
Переглядів анотації: 42 | Завантажень PDF: 12
Ю.А. Веремійчук, В.П. Опришко, І.В. Притискач, О.С. Ярмолюк
077
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.077
Переглядів анотації: 45 | Завантажень PDF: 15
Г.С. Бєлоха, В.В. Сичова
084
ОПТИМІЗАЦІЯ ГРАФІКІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ АГРЕГАТОРОМ В ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.084
Переглядів анотації: 57 | Завантажень PDF: 14

ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ ТА СИСТЕМИ

Ю.M. Гориславець, O.I. Глухенький , В.І. Залозний
090
ВПЛИВ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МАТЕРІАЛІВ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ВТРАТИ В МЕТАЛЕВИХ КАРКАСАХ ІНДУКЦІЙНИХ КАНАЛЬНИХ ПЕЧЕЙ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.090
Переглядів анотації: 33 | Завантажень PDF: 13

НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

В.М. Губаревич, Ю.В. Маруня, В.П. Кабан, В.Ю. Матвєєв
096
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТРИФАЗНИЙ ПАСИВНИЙ ФІЛЬТР ГАРМОНІК СТРУМУ МЕРЕЖІ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.096
Переглядів анотації: 37 | Завантажень PDF: 12
Ю.В. Руденко
100
РОЗРАХУНОК ПРОЦЕСІВ У ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЗІ ЗМЕНШЕНОЮ ПУЛЬСАЦІЄЮ ВИХІДНОЇ ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.100
Переглядів анотації: 36 | Завантажень PDF: 13

ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОФІЗИКА

І.М. Кучерява
111
СУЧАСНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СИЛОВИХ КАБЕЛІВ ТА КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.111
Переглядів анотації: 53 | Завантажень PDF: 14

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

К.П. Акинін, В.Г. Кіреєв, І.С. Петухов, А.А. Філоменко
132
ТРИСТУПЕНЕВА ЕЛЕКТРИЧНА МАШИНА ТА РЕЖИМИ ЇЇ РОБОТИ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.132
Переглядів анотації: 38 | Завантажень PDF: 17

ВИМІРЮВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

А.C. Левицький, Є.О. Зайцев, К.O. Кобзар, Н.Л. Сорокіна
144
ВИМІРЮВАННЯ ЗУСИЛЬ В СТЯГУВАЛЬНИХ ПРИЗМАХ ОСЕРДЯ СТАТОРА ПОТУЖНОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ ПРО ХІД БЛОКУ ТАРІЛЧАСТИХ ПРУЖИН В СИЛОВИХ АКУМУЛЯТОРАХ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.144
Переглядів анотації: 43 | Завантажень PDF: 12
Ю.І. Гижко , М.С. Гуторова, В.М. Зварич, Г.А. Кузік, М.В. Мислович , Л.Б. Остапчук, В.О. Тітко
150
ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОРІВНЕВИХ СИСТЕМ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧ МОНІТОРИНГУ І ДІАГНОСТИКИ ВУЗЛІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.150
Переглядів анотації: 63 | Завантажень PDF: 21
Переглянути всі випуски

Назва журналу: Праці Інституту електродинаміки НАН України
Паралельна назва за ISSN: Pratsi Instytutu elektrodynamiky NAN Ukrainy
Рік заснування – 1999
Періодичність – тричі на рік
ISSN: 1727-9895
ISSN (online): 2786-7064
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5843 від 07.02.2002

Мова видання: полімовний (українська, англійська)
Засновник: Національна Академія наук України, Інститут електродинаміки
Видавець: Інститут електродинаміки НАН України, Київ
Головний редактор − д.т.н. Іван Шаповал
Відповідальний секретар − С.В. Гаврилюк

 

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук до категорії “Б” згідно з наказом МОН № 975 від  11.07.2019.

CROSSREF
Починаючи з 2017 року, всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.15407. Наприклад, перша стаття у вип. 46 2017 року має DOI: 10.15407/publishing2017.46.006

Індексація журналу: загальнодержавний депозитарій «Наукова періодика України»; загальнодержавна база даних «Україніка наукова» (реферативний журнал “Джерело”). Електронне видання збірника зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, включено у базу OpenUkrainianCitationIndex та бази даних: Crossref.

Ulrich's Periodicals Directory
У червні 2021 р. збірник “Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України” включений в довідник періодичних видань бази даних Ulrich's Periodical Directory (New Jersey, USA).

DOAJ – починаючи з вересня 2022 року збірник “Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України” включено в базу даних DOAJ.

Збірник є непередплатним виданням. Придбати його можливо лише через редакцію Інституту.