Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України

Поточний номер

№ 66 (2023)
Опубліковано 4 грудень 2023
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України

Збірник "Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України" є науковим фаховим виданням відкритого доступу у галузі технічних наук. У збірнику містяться статті з результатами досліджень за такими науковими напрямами:

•    електродинаміка електроенергетичних пристроїв;
•    перетворення та стабілізація параметрів електромагнітної енергії;
•    підвищення ефективності та надійності процесів електромеханічного перетворення енергії;
•    аналіз, оптимізація і автоматизація режимів електроенергетичних систем та їх елементів;
•    інформаційно-вимірювальні системи та метрологічне забезпечення в електроенергетиці;
•    комплексні  енергетичні системи з відновлюваними джерелами енергії.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА РИНКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

І.В. Блінов, І.В. Трач, О.Б. Рибіна
005
РОЗПОДІЛЕНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ З ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
В.П. Нерубацький, Д.А. Гордієнко
011
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ШЛЯХИ ЗАСТОСУВАННЯ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID
В.П. Нерубацький, Д.А. Гордієнко
016
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ МІКРОМЕРЕЖІ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ
А.О. Омельчук
021
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗОНАНСНИХ ЯВИЩ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ КОЛІ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 10/0,4 КВ З КОНДЕНСАТОРНОЮ БАТАРЕЄЮ
М.М. Сивенко, О.О. Мірошник
027
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ГЕНЕРУЮЧИХ ДЖЕРЕЛ В АВТОНОМНИХ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОСИСТЕМАХ
П.В. Лавринович
033
АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ НАЙБІЛЬШ ДОСТОВІРНОГО МЕТОДУ ПОБУДОВИ ЕНЕРГОБАЛАНСУ
Д.В. Мелещук
039
КОНЦЕПЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ВУЗЛІВ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
А.І. Замулко, М.О. Довгаль
044
АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ТЕЦ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР
В.О. Мірошник, С. Лоскутов
053
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВАРТОСТІ ПОХИБКИ ПРОГНОЗУ ДЛЯ ПОБУДОВИ БАЛАНСУЮЧИХ ГРУП ВИРОБНИКІВ З ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
В.В. Сичова
058
РОЗРОБКА ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕБАЛАНСІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ОЕС УКРАЇНИ
Ю.С. Голік, Г.І. Шарий, О.П. Крот, Ю.В. Чепурко, Т.М. Серга
064
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА НА ПОЛТАВЩИНІ
В.А. Степаненко
070
СУЧАСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДО СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
Ю.А. Веремійчук, В.П. Опришко, І.В. Притискач, О.С. Ярмолюк
077
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ
Г.С. Бєлоха, В.В. Сичова
084
ОПТИМІЗАЦІЯ ГРАФІКІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ АГРЕГАТОРОМ В ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ

ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ ТА СИСТЕМИ

Ю.M. Гориславець, O.I. Глухенький , В.І. Залозний
090
ВПЛИВ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МАТЕРІАЛІВ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ВТРАТИ В МЕТАЛЕВИХ КАРКАСАХ ІНДУКЦІЙНИХ КАНАЛЬНИХ ПЕЧЕЙ

ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОФІЗИКА

І.М. Кучерява
111
СУЧАСНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СИЛОВИХ КАБЕЛІВ ТА КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

К.П. Акинін, В.Г. Кіреєв, І.С. Петухов, А.А. Філоменко
132
ТРИСТУПЕНЕВА ЕЛЕКТРИЧНА МАШИНА ТА РЕЖИМИ ЇЇ РОБОТИ
Переглянути всі випуски

Назва журналу: Праці Інституту електродинаміки НАН України
Паралельна назва за ISSN: Pratsi Instytutu elektrodynamiky NAN Ukrainy
Рік заснування – 1999
Періодичність – тричі на рік
ISSN: 1727-9895
ISSN (online): 2786-7064
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5843 від 07.02.2002

Мова видання: полімовний (українська, англійська)
Засновник: Національна Академія наук України, Інститут електродинаміки
Видавець: Інститут електродинаміки НАН України, Київ
Головний редактор − д.т.н. Іван Шаповал
Відповідальний секретар − С.В. Гаврилюк

 

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук до категорії “Б” згідно з наказом МОН № 975 від  11.07.2019.

CROSSREF
Починаючи з 2017 року, всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.15407. Наприклад, перша стаття у вип. 46 2017 року має DOI: 10.15407/publishing2017.46.006

Індексація журналу: загальнодержавний депозитарій «Наукова періодика України»; загальнодержавна база даних «Україніка наукова» (реферативний журнал “Джерело”). Електронне видання збірника зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, включено у базу OpenUkrainianCitationIndex та бази даних: Crossref.

Ulrich's Periodicals Directory
У червні 2021 р. збірник “Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України” включений в довідник періодичних видань бази даних Ulrich's Periodical Directory (New Jersey, USA).

DOAJ – починаючи з вересня 2022 року збірник “Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України” включено в базу даних DOAJ.

Збірник є непередплатним виданням. Придбати його можливо лише через редакцію Інституту.