Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings <p>Збірник “Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України” є науковим фаховим виданням відкритого доступу у галузі технічних наук. У збірнику містяться статті з результатами досліджень за такими науковими напрямами:</p> <p>• електродинаміка електроенергетичних пристроїв;<br />• перетворення та стабілізація параметрів електромагнітної енергії;<br />• підвищення ефективності та надійності процесів електромеханічного перетворення енергії;<br />• аналіз, оптимізація та автоматизація режимів електроенергетичних систем та їх елементів;<br />• інформаційно-вимірювальні системи та метрологічне забезпечення в електроенергетиці;<br />• комплексні енергетичні системи з відновлюваними джерелами енергії.</p> uk-UA <p class="Default">Статті збірника наукових праць «Праці Інституту електродинаміки НАН України», далі – Твори, що розміщені на нашому сайті в електронній формі, використовуються за умовами ліцензії <strong>Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivs»: CC BY-NC-ND.</strong></p> <p class="Default"><strong><em>Відповідно до умов цієї Ліцензії, Інститут електродинаміки НАН України, далі – Ліцензіар надає Користувачам на території всього світу безоплатну, без права видавати субліцензії, невиключну, безвідкличну ліцензію на використання Творів шляхом: відтворення і розповсюдження Творів виключно для некомерційних потреб.</em></strong></p> <p class="Default"><strong><em>Користувачі не мають право розповсюджувати похідні Твори.</em></strong></p> <p class="Default"><strong><em>Під час використання Творів Користувачі мають вказати авторство твору.</em></strong></p> <p class="Default">Використання Творів за межами вказаних повноважень є порушенням авторського права.</p> <p class="Default">Повний текст умов даної ліцензії знаходиться на сайті організації <strong>Creative Commons</strong></p> <address><strong><em><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk"><span lang="EN-US">https</span><span lang="RU">://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk</span></a></em></strong></address> vystavka@ied.org.ua (С.В. Гаврилюк) m.iermak@gmail.com (Єрмак М.) Mon, 22 Aug 2022 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ГІБРИДНА СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ ОБМОТОК ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО СЕПАРАТОРА РОТОРНОГО ТИПУ ЗА НЕПОВНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ПАРАМЕТРІВ НАВАНТАЖЕННЯ https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/65 <p><em>Розглянуто </em><em>особливості керування високоградієнтними електромагнітними роторними сепараторами. Приведені структурні схеми систем керування з нечіткими логічними контролерами процесом високоградієнтної електромагнітної сепарації. Запропоновано нову структурну схему гібридної системи керування електромагнітним сепаратором роторного типу, що об’єднує класичні та інтелектуальні методи керування. Показано, на прикладі роторного електромагнітного сепаратора, що застосування гібридних методів керування дозволяє суттєво підвищити енергетичну ефективність в електротехнологіях з джерелами струму в силових колах при неповній визначеності параметрів системи.</em> Бібл. 10, рис. 4.</p> О.А. Зайченко, О.М. Рижков, С.І. Гаврилюк Авторське право (c) 2022 О.А. Зайченко, О.М. Рижков, С.І. Гаврилюк https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/65 Mon, 22 Aug 2022 00:00:00 +0000 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ЧИСЕЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВІДДАЧІ ЗІ СКЛОПАКЕТА З ЕЛЕКТРОНАГРІВОМ ЙОГО ПОВЕРХНІ https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/73 <p><em>Представлені результати експериментальних та теоретичних досліджень процесів теплоперенесення через двокамерний склопакет (4i-10-4M1-10-4<u>i</u>) з електронагрівом внутрішньої поверхні внутрішнього скла за рахунок подачі напруги на її низькоемісійне покриття. Створена теплофізична модель теплоперенесення через такий склопакет з електронагрівом, яка дозволяє визначати характеристики його теплового режиму. Проведена верифікація створеної чисельної моделі з використанням даних експериментальних досліджень. Проаналізовано отримані розподіли теплових потоків та температур на зовнішній і внутрішній поверхнях склопакета з електронагрівом.</em> Бібл. 12, рис. 8.</p> Б.І. Басок, Б.В. Давиденко, С.М. Гончарук, А.М. Павленко Авторське право (c) 2022 Б.І. Басок, Б.В. Давиденко, С.М. Гончарук, А.М. Павленко https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/73 Mon, 22 Aug 2022 00:00:00 +0000 ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАНАЛІВ БАГАТОРІВНЕВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДІАГНОСТУВАННЯ ВУЗЛІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/69 <p><em>Розглянуто деякі особливості побудови інформаційних каналів, що входять до складу багаторівневих інформаційно-вимірювальних систем діагностування електротехнічного обладнання. Основну увагу в доповіді приділено розгляду каналів вимірювання первинної діагностичної інформації а також блоку навчаючих сукупностей, де зберігається інформація про дефекти та можливі режимі роботи певних вузлів електротехнічного обладнання. Розглянуто один із можливих варіантів побудови первинного вимірювального каналу, орієнтованого на використання бездротових вимірювальних сенсорів, які узгоджуються з</em> <em>міжнародними</em><em> стандартами.&nbsp; Коротко наведено описання діагностичних ознак для визначення технічного стану і класифікації можливих дефектів в окремих вузлах електротехнічного обладнання з урахуванням режимів їх роботи. На основі прийнятих діагностичних ознак розглянуто моделі&nbsp; представлення навчаючих сукупностей, що відповідають певним технічним станам вузлів електротехнічного обладнання для різних режимів їх експлуатації.</em> Бібл.&nbsp;9, рис. 3.</p> Ю.І. Гижко, М.С. Гуторова, В.М. Зварич, Г.А. Кузік, М.В. Мислович, Л.Б. Остапчук Авторське право (c) 2022 Ю.І. Гижко, М.С. Гуторова, В.М. Зварич, Г.А. Кузік, М.В. Мислович, Л.Б. Остапчук https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/69 Mon, 22 Aug 2022 00:00:00 +0000 МІНІМІЗАЦІЯ ВИПАДКОВОЇ ПОХИБКИ ЦИФРОВОГО МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ АМПЛІТУДИ СИНУСОЇДАЛЬНОГО СИГНАЛУ https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/63 <p><em>Досліджено похибки вимірювання амплітуди синусоїдальних сигналів методом, який базується на обчисленні суми відношень цифрових відліків миттєвих значень сигналу до синусів фазових кутів, які відповідають моментам вибірок. Отримано математичний вираз для визначення сумарної випадкової похибки вимірювання з використанням значень параметрів її складових. Показано, що існує мінімальне значення сумарної випадкової похибки вимірювання, як функції кількості врахованих миттєвих значень сигналу. Приведена методика забезпечення зниження рівня випадкової похибки до потрібного рівня. Метод може бути застосований для створення метрологічного забезпечення вимірювань параметрів електричних сигналів на низьких і інфранизьких частотах, в тому числі на промисловій частоті. </em>Бібл. 6, рис. 4, табл. 1.</p> П.І. Борщов Авторське право (c) 2022 П.І. Борщов https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/63 Mon, 22 Aug 2022 00:00:00 +0000 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ БЕЗКОНТАКТНИХ МАГНІТО-ЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ ЗВОРОТНО-ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ НА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/67 <p><em>У статті представлено результати досліджень впливу зміни параметрів спеціалізованого безконтактного магнітоелектричного двигуна на його характеристики в режимі зворотно-обертального руху. Наведено частотні залежності амплітуди кута коливань ротора, значення струму статора, показника ефективності режиму роботи двигуна, амплітуди кутової швидкості коливань ротора, амплітуди напруги статора, сумарної величини втрат у двигуні. Визначено залежності резонансної частоти механічних коливань від змінюваних значень коефіцієнта пружності, моменту інерції, а також параметрів, що залежать від температури. Отримано залежність максимальної величини коефіцієнта корисної дії двигуна зворотно-обертального руху від коефіцієнта в'язкості механічного навантаження. Показано, що найбільш економічний режим роботи двигуна забезпечується за умови резонансу механічних коливань.</em></p> К.П. Акинін, В.Г. Кіреєв, І.С. Пєтухов, А.А. Філоменко, В.А. Лавриненко , О.М. Міхайлик Авторське право (c) 2022 К.П. Акинін, В.Г. Кіреєв, І.С. Пєтухов, А.А. Філоменко, В.А. Лавриненко, О.М. Міхайлик https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/67 Mon, 22 Aug 2022 00:00:00 +0000 ВПЛИВ СТРУМОПІДВОДУ НА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПРОЦЕСИ В КРИСТАЛІЗАТОРІ ДЛЯ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ МЕТАЛУ https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/64 <p><em>Наведено результати чисельного моделювання електромагнітних процесів у системі електрошлакового наплавлення металу з секційним кристалізатором для різного положення клем струмопідводу, яке виконано на основі розробленої математичної моделі. Результати представлено у вигляді розподілів густини струму в металі секції з вертикальним розрізом та електромагнітних сил у рідкому шлаку. Показано, що переміщення по азимуту верхньої клеми кристалізатора, яка приєднана до струмопідвідної секції, відносно її вертикального розрізу суттєво впливає на електромагнітні сили у шлаковій ванні, але не змінює потужність тепловиділення в системі. В той же час положення нижньої клеми, приєднаної до заготовки, практично не впливає не тільки на тепловиділення, але і на сили в рідкому шлаку. </em>Бібл. 6, рис. 2, таблиця.</p> Ю.М. Гориславець, О.І. Бондар, В.М. Проскудін, Ю.М. Кусков, С.В. Римар, А.В. Нетяга Авторське право (c) 2022 Ю.М. Гориславець, О.І. Бондар, В.М. Проскудін, Ю.М. Кусков, С.В. Римар, А.В. Нетяга https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/64 Mon, 22 Aug 2022 00:00:00 +0000 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КОМПЛЕКСНОЇ ЕЛЕКТРОТЕРМООБРОБКИ АЛЮМІНІЄВОЇ ЖИЛИ СИЛОВОГО КАБЕЛЮ https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/71 <p><em>У роботі з використанням методу скінчених елементів розроблено тривимірну комп’ютерну модель процесів електро</em><em>термообробки алюмінієвої жили силового кабелю в електропечі та термостаті і визначено</em><em> закономірності </em><em>змінення температурного поля в такій жилі при різних режимах реалізації процесів так званого "відпалювання", тобто відновлення в ній необхідних електротехнічних властивостей, зокрема підвищення питомої електропровідності та пластичності. Розрахунки на розробленій математичній моделі та отримані закономірності узгоджуються з результатами практичного вимірювання електропровідності та пластичності експериментальних зразків алюмінієвих жил кабелів, які виготовляє ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" м. Харків. Проте </em><em>аналіз закономірностей змінення температурного поля в об'ємі алюмінієвих жил кабелів при їх безперервному електронагріванні до необхідних температур як зовнішніх, так і внутрішніх шарів жили, намотаної на барабан, показав, що різниця їх температур може перевищувати 50 <sup>0</sup>С. Така неоднорідність температурного поля жили та тривале перегрівання її зовнішніх шарів призводить до недопустимих втрат електроенергії і зменшує позитивний результат процесів такої термообробки жили, зокрема відносно підвищення її електропровідності. Для зменшення втрат електроенергії та неоднорідності температурного поля в алюмінієвій жилі, у роботі обґрунтовано необхідність скоротити тривалість електронагріву алюмінієвої жили після досягнення температури її верхніх шарів значення, необхідного для відпалювання, і перемістити барабан з такою жилою в термостат без електронагрівальних елементів. В такому термостаті температура зовнішніх шарів буде зменшуватись, а – внутрішніх шарів продовжувати збільшуватись. У роботі показано, що через деякий час (≈ 60 хв.) розподіл температури в жилі стане практично однорідним, а загальні втрати електроенергії та неоднорідність температурного поля в об’ємі жили стануть меншими. За результатами проведених розрахунків розроблено рекомендації щодо вибору доцільних режимів термообробки алюмінієвих жил, намотаних на барабан, при допустимих енергозатратах і перегрівах верхніх шарів жили. </em>Бібл. 8, рис. 4.</p> <p>&nbsp;</p> О.Д. Подольцев, А.А. Щерба, В.В. Золотарьов, Р.В. Білянін, М.А. Кулик Авторське право (c) 2022 О.Д. Подольцев, А.А. Щерба, В.В. Золотарьов, Р.В. Білянін, М.А. Кулик https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/71 Mon, 22 Aug 2022 00:00:00 +0000 РОЗВИТОК ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МАГНІТНО-НАПІВПРОВДНИКОВИХ ІМПУЛЬСНИХ ПРИСТРОЇВ СИЛОВОЇ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/68 <p><em>Розглянуто на конкретних прикладах принципи побудови та вдосконалення магнітно-напівпровідникових пристроїв силової перетворювальної техніки з використанням комплексного синтезу їхніх елементів, ключів, вузлів та структур. Наведено переваги: синтезованих напівпровідникових, магнітних та магнітно-напівпровідникових ключів; комбінованих випрямлячів однофазного живлення; автотрансформаторних багаторівневих інверторів напруги; перетворювачів напруги з буферним вузлом вхідного стуму; вузлів компресії імпульсів з подвоєнням напруги та таких, що формують вихідні спецімпульси; структури магнітно-напівпровідникового генератора імпульсів, зібраної із зазначених складових. Встановлено, що до цих переваг, у порівнянні з відомими аналогами, відносяться поліпшені ККД, якість вхідної електроенергії, ефективність використання імпульсного електроживлення навантаженнями, спрощення та розширення функціональних можливостей синтезованих об’єктів. У підсумку, одержано матеріали, на основі яких визначено доцільним подальше використання та опрацювання представленого комплексного синтезу щодо інших об’єктів досліджень магнітно-напівпровідникових імпульсних пристроїв силової перетворювальної техніки. </em>Бібл.&nbsp;7, рис. 7.</p> В.В. Голубєв, В.І. Зозульов, Ю.В. Маруня, А.І. Сторожук Авторське право (c) 2022 В.В. Голубєв, В.І. Зозульов, Ю.В. Маруня, А.І. Сторожук https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/68 Mon, 22 Aug 2022 00:00:00 +0000