Про журнал

Цілі та сфера діяльності

Збірник “Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України” є науковим фаховим виданням відкритого доступу у галузі технічних наук. У збірнику містяться статті з результатами досліджень за такими науковими напрямами:

 • електродинаміка електроенергетичних пристроїв;
  •    перетворення та стабілізація параметрів електромагнітної енергії;
  •    підвищення ефективності та надійності процесів електромеханічного перетворення енергії;
  •    аналіз, оптимізація та автоматизація режимів електроенергетичних систем та їх елементів;
  •    інформаційно-вимірювальні системи та метрологічне забезпечення в електроенергетиці;
  •    комплексні  енергетичні системи з відновлюваними джерелами енергії.

Метою збірника “Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України” є поширення нових наукових знань, представлення форуму для обговорення та апробації методів моделювання, розрахунку, експериментальної перевірки та розроблення нових електротехнічних пристроїв і систем з поліпшеними техніко-економічними показниками та сприяння їхньому впровадженню. Саме тому в статтях, що публікуються в журналі, акцент робиться і на наукову новизну, і на практичну цінність.

Збірник “Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України” висвітлює результати досліджень науковців з широкого кола проблем, він має як теоретичне узагальнююче, так і прикладне спрямування, включаючи інформацію про найбільш цікаві практичні розробки та їхнє впровадження у практику.

Рік заснування – 1999
Періодичність – тричі на рік
ISSN: 1727-9895
ISSN (online): 2786-7064

Ідентифікатор медіа:  R30-01208  від 31.08.2023
Мова видання: українська, англійська

Всі статті підлягають рецензуванню та редагуванню.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук до категорії “Б” згідно з наказом МОН України № 975 від 11.07.2019.

CROSSREF

Починаючи з 2017 року, всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.15407. Наприклад, перша стаття у вип. 46 2017 року має DOI: 10.15407/publishing2017.46.006

Індексація журналу: загальнодержавний депозитарій «Наукова періодика України»; загальнодержавна база даних «Україніка наукова» (реферативний журнал “Джерело”). Електронне видання збірника зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, включено у базу OpenUkrainianCitationIndex та бази даних Crossref.

Ulrich's Periodicals Directory
У червні 2021 р. збірник “Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України” включений в довідник періодичних видань бази даних Ulrich's Periodical Directory (New Jersey, USA).

DOAJ – починаючи з вересня 2022 року збірник “Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України” включено в базу даних DOAJ.

Рубрики збірника. Збірник публікує оригінальні результати досліджень у галузях: теоретична електротехніка та електрофізика; електричні машини та апарати; перетворення параметрів електроенергії; електромеханічне перетворення енергії; електроенергетичні системи та ринки електроенергії; електроенергетичні системи та устаткування; електротехнічні та електротехнологічні пристрої та комплекси; інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці.

Політика відкритого доступу.

Збірник є непередплатним виданням відкритого доступу. 

Редакція підтримує ініціативу відкритого доступу, яка сприяє прискореному розвитку науки та за принципами якої весь вміст журналу знаходиться у вільному доступі та є безплатними для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати (способом, що не порушує авторські права), друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу від видавця або автора.
 
Усі статті журналу ліцензуються відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Читайте наші архіви.

Спілкуйтеся з нами.

Адреса редакції:
03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56
Інститут електродинаміки НАН України
Тел. (044) 366-26-56
Е-mail: mlyv@ied.org.ua