Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України

Поточний номер

№ 65 (2023)
Опубліковано 28 серпень 2023
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України

Збірник "Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України" є науковим фаховим виданням відкритого доступу у галузі технічних наук. У збірнику містяться статті з результатами досліджень за такими науковими напрямами:

•    електродинаміка електроенергетичних пристроїв;
•    перетворення та стабілізація параметрів електромагнітної енергії;
•    підвищення ефективності та надійності процесів електромеханічного перетворення енергії;
•    аналіз, оптимізація і автоматизація режимів електроенергетичних систем та їх елементів;
•    інформаційно-вимірювальні системи та метрологічне забезпечення в електроенергетиці;
•    комплексні  енергетичні системи з відновлюваними джерелами енергії.

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА РИНКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

О.В. Кириленко, С.П. Денисюк, І.В. Блінов
005
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕНЕРГЕТИКИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.65.005
Переглядів анотації: 40 | Завантажень PDF: 6
А.Ф. Жаркін, С.О. Палачов
015
ВПРОВАДЖЕННЯ В НОРМАТИВНУ БАЗУ УКРАЇНИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ ДО ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.65.015
Переглядів анотації: 32 | Завантажень PDF: 4
Є.В. Парус, І.В. Блінов, А.О. Костіков
021
ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПОСЛУГ ДОБОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ НЕМАНЕВРЕНИМИ НАКОПИЧУВАЧАМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.65.021
Переглядів анотації: 30 | Завантажень PDF: 3
О.В. Самков, В.В. Коваль, В.П. Лисенко, В.В. Чопик, О.Л. Осінський, Б.О. Самков
028
РОЗРОБЛЕННЯ ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ БАГАТОКАНАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ ПРИСТРОЇВ СИНХРОНІЗАЦІЇ ЧАСУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ SMART GRID СИСТЕМ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.65.028
Переглядів анотації: 23 | Завантажень PDF: 6
В.Г. Кузнецов, Ю.І. Тугай
033
ОПТИМІЗАЦІЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.65.033
Переглядів анотації: 22 | Завантажень PDF: 7
О.Ю. Михайленко, І.О. Сінчук, К.В. Будніков
038
ГІДРОАКУМУЛЮЮЧІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛА РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ У СКЛАДІ ПРОМИСЛОВИХ ЕНЕРГОСИСТЕМ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.65.038
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 6
Б.М. Плескач, В.Д. Самойлов
046
ОЦІНКА ПРИХОВАНИХ ВТРАТ ЕНЕРГІЇ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.65.046
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 4
С.В. Зайченко, Р.Д. Кулиш
050
ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ СКЛАДУ ПАЛИВА І РІВНЯ НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОНОМНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ З ІСКРОВИМ ЗАПАЛЮВАННЯМ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.65.050
Переглядів анотації: 21 | Завантажень PDF: 7
Ю.Г. Качан, О.А. Шрам, К.O. Братковська
055
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ МАНЕВРУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ СПОЖИТОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.65.055
Переглядів анотації: 16 | Завантажень PDF: 6
П.П. Говоров, В.П. Говоров, В.О. Перепечений, А.К. Кіндінова
061
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ РАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ МІСТ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.65.061
Переглядів анотації: 29 | Завантажень PDF: 6
О.М. Федосеєнко
068
ПРОБЛЕМИ ТА АСПЕКТИ ПРОЕКТУВАННЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ МІКРОМЕРЕЖ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.65.068
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 6

ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОФІЗИКА

А.А. Щерба, Н.І. Супруновська, С.В. Бєлкін, І.М. Маслюченко
074
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРЯДУ СУПЕРКОНДЕНСАТОРА НА ЛІНІЙНЕ АКТИВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ ЗМІНІ ТРИВАЛОСТІ РОЗРЯДУ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.65.074
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 4

НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

М.Ю. Артеменко, В.В. Чопик, В.М. Михальський, С.Й. Поліщук, І.А. Шаповал
099
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА ЇХНЄ ПОЛІПШЕННЯ АКТИВНИМИ ФІЛЬТРАМИ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.65.099
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 7
В.В. Голубєв, В.І. Зозульов, Ю.В. Маруня, А.І. Сторожук
108
СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФEКТИВНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДЛЯ СУЧАСНИХ ІМПУЛЬСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.65.108
Переглядів анотації: 25 | Завантажень PDF: 9
В.О. Войтех
112
РЕЖИМИ РОБОТИ ПІДВИЩУЮЧОГО ПОСТІЙНУ НАПРУГУ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МОДУЛЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.65.112
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 3
Ю.В. Руденко, В.В. Мартинов
116
ДВОНАПРАВЛЕНИЙ КАСКАДНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ ДЛЯ ПОТУЖНОЇ СИСТЕМИ ЕНЕРГОНАКОПИЧЕННЯ В МЕРЕЖАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ SMART GRID
https://doi.org/10.15407/publishing2023.65.116
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 4
О.М. Юрченко, Д.В. Мартинов, В.В. Мартинов
121
ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОНАПРЯМНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМАХ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.65.121
Переглядів анотації: 21 | Завантажень PDF: 6

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

О.Г. Кенсицький, А.С. Левицький, Є.О. Зайцев
139
ВІДНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ УКРАЇНИ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД
https://doi.org/10.15407/publishing2023.65.139
Переглядів анотації: 17 | Завантажень PDF: 3
К.П. Акинін , В.Г. Кіреєв
145
ДВОСТУПЕНЕВА ЕЛЕКТРИЧНА МАШИНА ТА РЕЖИМИ ЇЇ РОБОТИ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.65.145
Переглядів анотації: 20 | Завантажень PDF: 1

ВИМІРЮВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

Ю.Ф. Тесик, О.Л. Карасінський, Р.М. Мороз, С.Ю. Пронзелева, М.В. Зайков
155
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК МОБІЛЬНИХ ЗАСОБІВ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
https://doi.org/10.15407/publishing2023.65.155
Переглядів анотації: 20 | Завантажень PDF: 1
Переглянути всі випуски

Назва журналу: Праці Інституту електродинаміки НАН України
Паралельна назва за ISSN: Pratsi Instytutu elektrodynamiky NAN Ukrainy
Рік заснування – 1999
Періодичність – тричі на рік
ISSN: 1727-9895
ISSN (online): 2786-7064
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5843 від 07.02.2002

Мова видання: полімовний (українська, англійська)
Засновник: Національна Академія наук України, Інститут електродинаміки
Видавець: Інститут електродинаміки НАН України, Київ
Головний редактор − д.т.н. Іван Шаповал
Відповідальний секретар − С.В. Гаврилюк

 

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук до категорії “Б” згідно з наказом МОН № 975 від  11.07.2019.

CROSSREF
Починаючи з 2017 року, всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.15407. Наприклад, перша стаття у вип. 46 2017 року має DOI: 10.15407/publishing2017.46.006

Індексація журналу: загальнодержавний депозитарій «Наукова періодика України»; загальнодержавна база даних «Україніка наукова» (реферативний журнал “Джерело”). Електронне видання збірника зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, включено у базу OpenUkrainianCitationIndex та бази даних: Crossref.

Ulrich's Periodicals Directory
У червні 2021 р. збірник “Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України” включений в довідник періодичних видань бази даних Ulrich's Periodical Directory (New Jersey, USA).

DOAJ – починаючи з вересня 2022 року збірник “Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України” включено в базу даних DOAJ.

Збірник є непередплатним виданням. Придбати його можливо лише через редакцію Інституту.