Тематичні розділи

ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОФІЗИКА

Теорія електричних кіл та електромагнітних полів
Аналітичні та чисельно-аналітичні методи розрахунку лінійних і нелінійних електричних кіл та електромагнітного поля у різноманітних середовищах
Математичне моделювання електромагнітних неперервних та імпульсних процесів
Аналіз і синтез електричних і магнітних кіл, електромагнітних полів
Електрофізичні процеси та електрофізичні явища, їх вплив на технічні об'єкти та навколишнє середовище

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА РИНКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

ВИМІРЮВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

Методи, прилади і системи вимірювання електричних і магнітних величин, зокрема, в енергетиці
Питання метрології та метрологічного забезпечення електро- і магнітовимірювальної апаратури, засобів обліку електроенергії
Автоматизовані метрологічні установки для перевірки засобів вимірювання параметрів електроенергії
Чутливість, точність, завадостійкість вимірювальних приладів і систем
Інформаційні технології, інформаційно-вимірювальні пристрої та системи, інформаційно-керуючі системи
Моделювання процесів у вимірювальних системах
Алгоритми й схемотехніка обробки вимірювальних сигналів, вимірювальні перетворювачі, обробка вимірювальної інформації
Імпедансометрія в енергетиці, у біологічному й медичному приладобудуванні
Багатофазні калібратори змінних струмів і напруг, еталони величин для електроенергетики

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Фізичні процеси і явища в електричних машинах
Моделювання, дослідження, оптимізація електричних машин та електромеханічних перетворювачів енергії
Розробка, конструювання асинхронних, синхронних електричних машин та машин постійного струму
Турбо- і гідрогенератори − режими роботи, надійність і ефективність експлуатації
Спеціальні електричні машини та системи
Трансформатори та автотрансформатори
Регульований електропривод та системи керування
Автономні системи електроживлення стаціонарних та рухомих об'єктів
Моніторинг діючого потужного електромеханічного устаткування, подовження терміну використання

ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ ТА СИСТЕМИ