ПРИСТРОЇ КОРИГУВАННЯ ФОРМИ НАПРУГИ МЕРЕЖІ, ЯКА ЖИВИТЬ НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ КЕРОВАНИЙ ВЕНТИЛЬНИЙ ВИПРЯМЛЯЧ ЗІСТАВНОЇ З МЕРЕЖЕЮ ПОТУЖНОСТІ
Article_8 PDF

Ключові слова

електрична мережа живлення
керований вентильний випрямляч
коригування форми напруги
комутаційні піки та провалини напруги

Як цитувати

Чиженко O. «ПРИСТРОЇ КОРИГУВАННЯ ФОРМИ НАПРУГИ МЕРЕЖІ, ЯКА ЖИВИТЬ НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ КЕРОВАНИЙ ВЕНТИЛЬНИЙ ВИПРЯМЛЯЧ ЗІСТАВНОЇ З МЕРЕЖЕЮ ПОТУЖНОСТІ». Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, вип. 67, Квітень 2024, с. 054, doi:10.15407/publishing2024.67.054.

Анотація

Ілюструється застосування технічного способу вольтододавання у перетворювачах, запропонованих для коригування форми напруги мережі, яка живить потужний керований вентильний випрямляч зіставної з живлячою мережею потужності. Розглядається модифікація схеми відомого перетворювача з діодним випрямлячем, пристосована для випадку живлення керованого випрямляча і для коригування форми напруги мережі на його вході, вказуються її недоліки. Наведено оригінальні ефективні схемо-технічні рішення пристроїв коригування форми напруги мережі, у яких використовується спосіб вольтододавання. У першому рішенні живлення пристрою здійснюється від мережі власних потреб, а у другому більш універсальне – безпосередньо від мережевого трансформатора. Бібл. 7, рис. 3.

https://doi.org/10.15407/publishing2024.67.054
Article_8 PDF

Посилання

Blinov I.V., Kyrylenko O.V., Chyzhenko O.I. and others. Models and means of preventing deterioration in the quality of energy supply to industrial consumers. Stage 1 (intermediate). Research report No DR 01221U001266, code Monitor-4. K. 2022. 119 p. (Ukr)

Chyzhenko O.I., Blinov I.V., Trach I.V., Rybina O.B., Chibelis V.I. Investigation of distortions of the form of mains voltage when supplying a powerful three-phase bridge rectifier. K.: KPI Igor Sikorsky, 2023. 78 p. (Ukr)

Chyzhenko I.M., Rudenko V.S., Senko V.I. Basics of converter technology. M., 1974. 448 p. (Rus)

Chyzhenko O.I. A method for improving the form of mains voltage under supply of controlled recti FI ERS Patent of Ukraine. №117053. (Ukr)

Chyzhenko O.I., Blinov I.V. Devaice from improving the formof mains voltage ander supply of controlled rectifier. Pratsi Instytutu elektrodynamiky Natsionalnoi Academii Nauk Ukrainy. 2022. No 61. Pp. 37–43. (Ukr) DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2022.61.037

Chyzhenko I.M., Vydolob Yu.F., Grudskaya L.P., Kulkin Yu.F., Sidorsky M.A. Regulation of rectified voltage by voltage-crushing transformers controlled by thyristors. Tekhnicheskaya Electrodinamika. 1983. No. 5. Pp. 21–26. (Rus)

A.S. 968880 USSR, MKI H 02 M 7/12. Converter of three-phase alternating voltage in constant / I.M. Chyzhenko, Yu.F. Vydolob, L.P. Grudskaya, Yu.F. Kulkin. № 2956866/24 07; application. 14.07.82, publ. 10/23/82, Bull. No 39. (Rus)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2024 O.І. Чиженко

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.