КОМБІНОВАНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМУТОВАНИМИ КОНДЕНСАТОРАМИ І ВЕНТИЛЬНИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ НАПРУГИ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА АВТОНОМНО ПРАЦЮЮЧОЇ МІНІ-ГЕС
Article_20 PDF

Ключові слова

міні-ГЕС
асинхронний генератор
вентильний перетворювач
комутовані конденсатори

Як цитувати

Мазуренко, Л. ., О. . Джура, і М. . Шихненко. «КОМБІНОВАНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМУТОВАНИМИ КОНДЕНСАТОРАМИ І ВЕНТИЛЬНИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ НАПРУГИ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА АВТОНОМНО ПРАЦЮЮЧОЇ МІНІ-ГЕС». Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, вип. 65, Серпень 2023, с. 127, doi:10.15407/publishing2023.65.127.

Анотація

Розроблено принципи роботи та статичну імітаційну модель електрогенеруючої частини джерела автономного електроживлення  виконаного на основі гідроелектроагрегата з асинхронним генератором потужністю 275 кВА і комбінованою конденсаторно-напівпровідниковою системою збудження, від якого живиться симетричне пасивне навантаження. Початкове збудження генератора здійснюється батареєю конденсаторів початкового збудження. За малих навантажень споживачів величина напруги генератора підтримується постійною шляхом регулювання реактивної потужності напівпровідникового перетворювача, а за великих навантажень регулювання напруги відбувається в результаті комутацій додаткових батарей конденсаторів. Розроблена методика розрахунку запропонованого джерела електроживлення базується на схемі заміщення АГ. Проведено розрахунки статичних характеристик генератора працюючого з постійною частотою обертання ротора та проаналізовано отримані статичні характеристики за двох заданих величин коефіцієнта потужності навантаження. Бібл. 5, рис. 4, таблиця.

https://doi.org/10.15407/publishing2023.65.127
Article_20 PDF

Посилання

Hermann S., Welsch M. Using Micro Hydro Power for Rural Off-grid Village Electrification. URL: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:502782/FULLTEXT01.pdf (Accessed: 26.04.2023)

Maina D. K., Sanjari M. J. and Nair N. -K. C. Voltage and Frequency Response of Small Hydro Power Plant in Grid Connected and Islanded Mode. 2018 Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC). Auckland, New Zealand. 2018. Pp. 1–7. DOI: https://doi.org/10.1109/AUPEC.2018.8757944.

Kimura N., Nakatani K. and Morizane T. Maximum power point tracking of wind power generator using inverter excited induction machine. TENCON 2010 - 2010 IEEE Region 10 Conference. Fukuoka, Japan. 2010. Pp. 1295–1300.

DOI: https://doi.org/10.1109/TENCON.2010.5685950.

Mazurenko L.I., Kotsiuruba A.V., Dzhura O.V., Shykhnenko M.O. Voltage and Power Regulation of an Induc-tion Generator-Based Hydroelectric Power Plant. IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). Kremenchuk, Ukraine, 21-24 September 2021. Pp. 1–6. DOI: https://doi.org/10.1109/MEES52427.2021.9598549.

Vanco W. E., Silva F. B., Goncalves F. A. S. and Bissochi C. A. Evaluation of the Capacitor Bank Design for Self-Excitation in Induction Generators. IEEE Latin America Transactions. 2018. Vol. 16. No 2. Pp. 482–488. DOI: https://doi.org/10.1109/TLA.2018.8327403.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Л.І. Мазуренко, О.В. Джура, М.О. Шихненко

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.