№ 65 (2023): Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України

Збірник "Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України" є науковим фаховим виданням відкритого доступу у галузі технічних наук. У збірнику містяться статті з результатами досліджень за такими науковими напрямами:

•    електродинаміка електроенергетичних пристроїв;
•    перетворення та стабілізація параметрів електромагнітної енергії;
•    підвищення ефективності та надійності процесів електромеханічного перетворення енергії;
•    аналіз, оптимізація і автоматизація режимів електроенергетичних систем та їх елементів;
•    інформаційно-вимірювальні системи та метрологічне забезпечення в електроенергетиці;
•    комплексні  енергетичні системи з відновлюваними джерелами енергії.

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА РИНКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

О.В. Кириленко, С.П. Денисюк, І.В. Блінов
005
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕНЕРГЕТИКИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ
Переглядів анотації: 40 | Завантажень PDF: 6
А.Ф. Жаркін, С.О. Палачов
015
ВПРОВАДЖЕННЯ В НОРМАТИВНУ БАЗУ УКРАЇНИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ ДО ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
Переглядів анотації: 32 | Завантажень PDF: 4
Є.В. Парус, І.В. Блінов, А.О. Костіков
021
ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПОСЛУГ ДОБОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ НЕМАНЕВРЕНИМИ НАКОПИЧУВАЧАМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
Переглядів анотації: 30 | Завантажень PDF: 3
О.В. Самков, В.В. Коваль, В.П. Лисенко, В.В. Чопик, О.Л. Осінський, Б.О. Самков
028
РОЗРОБЛЕННЯ ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ БАГАТОКАНАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ ПРИСТРОЇВ СИНХРОНІЗАЦІЇ ЧАСУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ SMART GRID СИСТЕМ
Переглядів анотації: 23 | Завантажень PDF: 6
В.Г. Кузнецов, Ю.І. Тугай
033
ОПТИМІЗАЦІЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ
Переглядів анотації: 22 | Завантажень PDF: 7
О.Ю. Михайленко, І.О. Сінчук, К.В. Будніков
038
ГІДРОАКУМУЛЮЮЧІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛА РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ У СКЛАДІ ПРОМИСЛОВИХ ЕНЕРГОСИСТЕМ
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 6
Б.М. Плескач, В.Д. Самойлов
046
ОЦІНКА ПРИХОВАНИХ ВТРАТ ЕНЕРГІЇ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 4
С.В. Зайченко, Р.Д. Кулиш
050
ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ СКЛАДУ ПАЛИВА І РІВНЯ НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОНОМНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ З ІСКРОВИМ ЗАПАЛЮВАННЯМ
Переглядів анотації: 21 | Завантажень PDF: 7
Ю.Г. Качан, О.А. Шрам, К.O. Братковська
055
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ МАНЕВРУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ СПОЖИТОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Переглядів анотації: 16 | Завантажень PDF: 6
П.П. Говоров, В.П. Говоров, В.О. Перепечений, А.К. Кіндінова
061
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ РАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ МІСТ
Переглядів анотації: 29 | Завантажень PDF: 6
О.М. Федосеєнко
068
ПРОБЛЕМИ ТА АСПЕКТИ ПРОЕКТУВАННЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ МІКРОМЕРЕЖ
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 6

ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОФІЗИКА

А.А. Щерба, Н.І. Супруновська, С.В. Бєлкін, І.М. Маслюченко
074
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРЯДУ СУПЕРКОНДЕНСАТОРА НА ЛІНІЙНЕ АКТИВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ ЗМІНІ ТРИВАЛОСТІ РОЗРЯДУ
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 4

НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

М.Ю. Артеменко, В.В. Чопик, В.М. Михальський, С.Й. Поліщук, І.А. Шаповал
099
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА ЇХНЄ ПОЛІПШЕННЯ АКТИВНИМИ ФІЛЬТРАМИ
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 7
В.В. Голубєв, В.І. Зозульов, Ю.В. Маруня, А.І. Сторожук
108
СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФEКТИВНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДЛЯ СУЧАСНИХ ІМПУЛЬСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів анотації: 25 | Завантажень PDF: 9
В.О. Войтех
112
РЕЖИМИ РОБОТИ ПІДВИЩУЮЧОГО ПОСТІЙНУ НАПРУГУ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МОДУЛЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 3
Ю.В. Руденко, В.В. Мартинов
116
ДВОНАПРАВЛЕНИЙ КАСКАДНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ ДЛЯ ПОТУЖНОЇ СИСТЕМИ ЕНЕРГОНАКОПИЧЕННЯ В МЕРЕЖАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ SMART GRID
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 4
О.М. Юрченко, Д.В. Мартинов, В.В. Мартинов
121
ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОНАПРЯМНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМАХ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ
Переглядів анотації: 21 | Завантажень PDF: 6

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Л.І. Мазуренко, О.В. Джура, М.О. Шихненко
127
КОМБІНОВАНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМУТОВАНИМИ КОНДЕНСАТОРАМИ І ВЕНТИЛЬНИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ НАПРУГИ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА АВТОНОМНО ПРАЦЮЮЧОЇ МІНІ-ГЕС
Переглядів анотації: 37 | Завантажень PDF: 6
Ю.В. Шуруб, О.М. Попович, І.В. Головань, О.В. Бібік
133
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РЕГУЛЯТОРА ШВИДКОСТІ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ОДНОЦИЛІНДРОВОГО ПОРШНЕВОГО КОМПРЕСОРА
Переглядів анотації: 30 | Завантажень PDF: 5

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

О.Г. Кенсицький, А.С. Левицький, Є.О. Зайцев
139
ВІДНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ УКРАЇНИ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД
Переглядів анотації: 17 | Завантажень PDF: 3
К.П. Акинін , В.Г. Кіреєв
145
ДВОСТУПЕНЕВА ЕЛЕКТРИЧНА МАШИНА ТА РЕЖИМИ ЇЇ РОБОТИ
Переглядів анотації: 20 | Завантажень PDF: 1

ВИМІРЮВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

Ю.Ф. Тесик, О.Л. Карасінський, Р.М. Мороз, С.Ю. Пронзелева, М.В. Зайков
155
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК МОБІЛЬНИХ ЗАСОБІВ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Переглядів анотації: 20 | Завантажень PDF: 1