СУЧАСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДО СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
Article_12 PDF

Ключові слова

відновлювані джерела енергії
система управління розподіленою генерацією електроенергії
віртуальна електростанція
система накопичення енергії
технологія “від авто до мережі”
“активний будинок”

Як цитувати

Степаненко, В. . «СУЧАСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДО СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ». Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, вип. 66, Грудень 2023, с. 070, doi:10.15407/publishing2023.66.070.

Анотація

Згідно з Енергетичною стратегію України розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) передбачається найбільш динамічними темпами порівняно з іншими видами генерації. Проте існуючі енергетичні проблеми та загрози вимагають розроблення нових і зміни існуючих законодавчих та підзаконних актів, низки галузевих норм, які регламентують діяльність в енергетичній сфері. В статті проведено огляд світових сучасних тенденцій та трендів ВДЕ, а також формування напрямів, на які варто зосередитися при реформуванні енергетичної сфери. Довгострокова енергетична політика держави повинна бути орієнтована на ефективну інтеграцію ВДЕ до системи електропостачання. З цією метою потрібно стимулювати та контролювати впровадження систем  управління розподіленою генерацією електроенергії, віртуальних електростанцій та систем накопичення енергії. Поступове зростання електромобілів зумовлює застосування технології Vehicle-to-Grid, особливо якщо розглядати сучасні мікромережі або "розумні мережі" з ВДЕ. А концепція “активний будинок є ключовим кроком на шляху до декарбонізації будівельного сектору. Бібл. 9, рис. 2.

https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.070
Article_12 PDF

Посилання

On approval of the Energy Strategy of Ukraine until 2035. Safety, Energy Efficiency, Competitiveness. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 18.08.2017 No. 605-p. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-р#Text (date of access: 12.12.2022). (Ukr)

On approval of the Government approves 2023 Priority Action Plan: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 14.03.2023 No. 221-p. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-planu-priorytetnykh-dii-uriadu-na-2023-rik-221r-140323 (date of access: 26.03.2023). (Ukr)

Brych V., Putsenteilo P., Hunko S. Development of critical technologies in the field of energy security of Ukraine. Innovative Economy. 2022. No 2–3. Pp. 115–126. DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.2-3.14 (Ukr)

Mueller S., Vithayasrichareon P. Getting Wind and Sun onto the Grid; International Energy Agency (IEA): Paris, France, 2017 URL: https://iea.blob.core.windows.net/assets/1b5de86e-4499-4ae7-84b6-948bc2ca2759/Getting_Wind_and_Sun.pdf.

On Approval of the Concept for the Implementation of Smart Grids in Ukraine until 2035: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 14.10.2022 No. 908-p. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/908-2022-р#Text (date of access: 26.02.2023). (Ukr)

Strezoski L. Distributed energy resource management systems– DERMS: State of the art and how to move forward. WIREs Energy and Environment. 2023. Vol. 12(1). DOI: https://doi.org/10.1002/wene.460

Tan K.M., Babu T.S., Ramachandaramurthy V.K., Kasinathan P., Solanki S.G., Raveendran S.K. Empowering smart grid: A comprehensive review of energy storage technology and application with renewable energy integration. Journal of Energy Storage. 2021. Vol. 39. Pp. 102591. DOI: https://doi.org/10.1016/j.est.2021.102591

Zgheib R., Al-Haddad K., Kamwa I. V2G, G2V and active filter operation of a bidirectional battery charger for electric vehicles. 2016 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), Taipei, 14–17 March 2016. DOI: https://doi.org/10.1109/icit.2016.7474935

Energy efficiency – Revision of the Energy Performance of Buildings Directive. URL: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Energy-efficiency-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive_en (date of access: 12.12.2022).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 В.А. Степаненко

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.