№ 66 (2023): Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України

Збірник "Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України" є науковим фаховим виданням відкритого доступу у галузі технічних наук. У збірнику містяться статті з результатами досліджень за такими науковими напрямами:

•    електродинаміка електроенергетичних пристроїв;
•    перетворення та стабілізація параметрів електромагнітної енергії;
•    підвищення ефективності та надійності процесів електромеханічного перетворення енергії;
•    аналіз, оптимізація і автоматизація режимів електроенергетичних систем та їх елементів;
•    інформаційно-вимірювальні системи та метрологічне забезпечення в електроенергетиці;
•    комплексні  енергетичні системи з відновлюваними джерелами енергії.

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА РИНКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

І.В. Блінов, І.В. Трач, О.Б. Рибіна
005
РОЗПОДІЛЕНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ З ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Переглядів анотації: 45 | Завантажень PDF: 10
В.П. Нерубацький, Д.А. Гордієнко
011
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ШЛЯХИ ЗАСТОСУВАННЯ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID
Переглядів анотації: 29 | Завантажень PDF: 9
В.П. Нерубацький, Д.А. Гордієнко
016
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ МІКРОМЕРЕЖІ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ
Переглядів анотації: 25 | Завантажень PDF: 8
А.О. Омельчук
021
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗОНАНСНИХ ЯВИЩ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ КОЛІ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 10/0,4 КВ З КОНДЕНСАТОРНОЮ БАТАРЕЄЮ
Переглядів анотації: 27 | Завантажень PDF: 6
М.М. Сивенко, О.О. Мірошник
027
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ГЕНЕРУЮЧИХ ДЖЕРЕЛ В АВТОНОМНИХ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОСИСТЕМАХ
Переглядів анотації: 33 | Завантажень PDF: 7
П.В. Лавринович
033
АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ НАЙБІЛЬШ ДОСТОВІРНОГО МЕТОДУ ПОБУДОВИ ЕНЕРГОБАЛАНСУ
Переглядів анотації: 33 | Завантажень PDF: 5
Д.В. Мелещук
039
КОНЦЕПЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ВУЗЛІВ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Переглядів анотації: 30 | Завантажень PDF: 6
А.І. Замулко, М.О. Довгаль
044
АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ТЕЦ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР
Переглядів анотації: 31 | Завантажень PDF: 9
В.О. Мірошник, С. Лоскутов
053
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВАРТОСТІ ПОХИБКИ ПРОГНОЗУ ДЛЯ ПОБУДОВИ БАЛАНСУЮЧИХ ГРУП ВИРОБНИКІВ З ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
Переглядів анотації: 40 | Завантажень PDF: 4
В.В. Сичова
058
РОЗРОБКА ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕБАЛАНСІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ОЕС УКРАЇНИ
Переглядів анотації: 54 | Завантажень PDF: 21
Ю.С. Голік, Г.І. Шарий, О.П. Крот, Ю.В. Чепурко, Т.М. Серга
064
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА НА ПОЛТАВЩИНІ
Переглядів анотації: 29 | Завантажень PDF: 10
В.А. Степаненко
070
СУЧАСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДО СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
Переглядів анотації: 38 | Завантажень PDF: 8
Ю.А. Веремійчук, В.П. Опришко, І.В. Притискач, О.С. Ярмолюк
077
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ
Переглядів анотації: 36 | Завантажень PDF: 7
Г.С. Бєлоха, В.В. Сичова
084
ОПТИМІЗАЦІЯ ГРАФІКІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ АГРЕГАТОРОМ В ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ
Переглядів анотації: 36 | Завантажень PDF: 10

ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ ТА СИСТЕМИ

Ю.M. Гориславець, O.I. Глухенький , В.І. Залозний
090
ВПЛИВ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МАТЕРІАЛІВ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ВТРАТИ В МЕТАЛЕВИХ КАРКАСАХ ІНДУКЦІЙНИХ КАНАЛЬНИХ ПЕЧЕЙ
Переглядів анотації: 30 | Завантажень PDF: 9

НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

В.М. Губаревич, Ю.В. Маруня, В.П. Кабан, В.Ю. Матвєєв
096
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТРИФАЗНИЙ ПАСИВНИЙ ФІЛЬТР ГАРМОНІК СТРУМУ МЕРЕЖІ
Переглядів анотації: 31 | Завантажень PDF: 6
Ю.В. Руденко
100
РОЗРАХУНОК ПРОЦЕСІВ У ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЗІ ЗМЕНШЕНОЮ ПУЛЬСАЦІЄЮ ВИХІДНОЇ ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ
Переглядів анотації: 33 | Завантажень PDF: 8

ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОФІЗИКА

І.М. Кучерява
111
СУЧАСНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СИЛОВИХ КАБЕЛІВ ТА КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ
Переглядів анотації: 42 | Завантажень PDF: 9

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ ТА СИСТЕМИ

С.M. Ковбаса, Є.В. Коломійчук
124
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВІДПРАЦЮВАННЯ КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ В ОДНОКОНТУРНІЙ СИСТЕМІ ПРОГНОЗНОГО КЕРУВАННЯ ДВИГУНОМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Переглядів анотації: 32 | Завантажень PDF: 4

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

К.П. Акинін, В.Г. Кіреєв, І.С. Петухов, А.А. Філоменко
132
ТРИСТУПЕНЕВА ЕЛЕКТРИЧНА МАШИНА ТА РЕЖИМИ ЇЇ РОБОТИ
Переглядів анотації: 37 | Завантажень PDF: 13

ВИМІРЮВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

А.C. Левицький, Є.О. Зайцев, К.O. Кобзар, Н.Л. Сорокіна
144
ВИМІРЮВАННЯ ЗУСИЛЬ В СТЯГУВАЛЬНИХ ПРИЗМАХ ОСЕРДЯ СТАТОРА ПОТУЖНОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ ПРО ХІД БЛОКУ ТАРІЛЧАСТИХ ПРУЖИН В СИЛОВИХ АКУМУЛЯТОРАХ
Переглядів анотації: 36 | Завантажень PDF: 7
Ю.І. Гижко , М.С. Гуторова, В.М. Зварич, Г.А. Кузік, М.В. Мислович , Л.Б. Остапчук, В.О. Тітко
150
ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОРІВНЕВИХ СИСТЕМ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧ МОНІТОРИНГУ І ДІАГНОСТИКИ ВУЗЛІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Переглядів анотації: 54 | Завантажень PDF: 16