МІНІМІЗАЦІЯ ВИПАДКОВОЇ ПОХИБКИ ЦИФРОВОГО МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ АМПЛІТУДИ СИНУСОЇДАЛЬНОГО СИГНАЛУ
Article_8 PDF

Ключові слова

синусоїдальний сигнал
амплітуда
цифровий метод
мінімізація випадкових похибок вимірювання

Як цитувати

Борщов, П. «МІНІМІЗАЦІЯ ВИПАДКОВОЇ ПОХИБКИ ЦИФРОВОГО МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ АМПЛІТУДИ СИНУСОЇДАЛЬНОГО СИГНАЛУ». Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, вип. 62, Серпень 2022, с. 055, doi:10.15407/publishing2022.62.055.

Анотація

Досліджено похибки вимірювання амплітуди синусоїдальних сигналів методом, який базується на обчисленні суми відношень цифрових відліків миттєвих значень сигналу до синусів фазових кутів, які відповідають моментам вибірок. Отримано математичний вираз для визначення сумарної випадкової похибки вимірювання з використанням значень параметрів її складових. Показано, що існує мінімальне значення сумарної випадкової похибки вимірювання, як функції кількості врахованих миттєвих значень сигналу. Приведена методика забезпечення зниження рівня випадкової похибки до потрібного рівня. Метод може бути застосований для створення метрологічного забезпечення вимірювань параметрів електричних сигналів на низьких і інфранизьких частотах, в тому числі на промисловій частоті. Бібл. 6, рис. 4, табл. 1.

https://doi.org/10.15407/publishing2022.62.055
Article_8 PDF

Посилання

Ministerstvo enerhetyky ta zakhystu dovkillia Ukrainy. Normy vyprobuvannia elektroobladnannia. SOU-H EE 20.302:2020. PAT «Nazionalna enerhetychna kompania «Ukrenerho», 2020. 238 p. (Ukr)

Ifeachor E.C., Jervis B.W. Digital signal processing: a practical approach. 2nd edition. Pearson Education, 2002. 933 p. (Eng)

Andow F., Matsushima T., Ivasaki M. Apparatus for calculating amplitude values. Pat. USA 4073008. Publ.07.02.1978. (Eng)

Rudyk A. V. Phase-frequency method of measuring the amplitude of sinusoidal alternating voltage. Vymiriuvalna ta obchisliuvalna tekhnika v tekhnologichnikh protsessack (Khmelnytskyi). 2015. No 4. Pp. 96–102. (Ukr) URL:http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN= UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vott_2015_4_16.pdf (Ac-cessed 03.05.2022)

Borshchov P.I. Improving the resolution of digital sinusoidal amplitude meters. Tekhnichna Elektrodynamika. 2006. No 3. Pp. 58–62. (Rus)

Borshchov P.I. Selective meter of electrical quantities at industrial frequency. Tekhnichna Elektrodynamika. 2005. No 4. Pp. 74–78. (Rus)

Kukharchuk V.V., Kucheruk V.Y., Volodarskii Y.T., Grabko V.V. Basics of metrology and electrical measurements. Vinnytsia: VNTU, 2011. 522p. (Ukr)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2022 П.І. Борщов

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.