№ 61 (2022): Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України

Збірник "Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України" є науковим фаховим виданням відкритого доступу у галузі технічних наук. У збірнику містяться статті з результатами досліджень за такими науковими напрямами:

•    електродинаміка електроенергетичних пристроїв;
•    перетворення та стабілізація параметрів електромагнітної енергії;
•    підвищення ефективності та надійності процесів електромеханічного перетворення енергії;
•    аналіз, оптимізація і автоматизація режимів електроенергетичних систем та їх елементів;
•    інформаційно-вимірювальні системи та метрологічне забезпечення в електроенергетиці;
•    комплексні  енергетичні системи з відновлюваними джерелами енергії.

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ ТА СИСТЕМИ

І.П. Кондратенко, О.M. Карлов, Р.С. Крищук
005
СТРУМИ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЗУСИЛЛЯ В СИСТЕМАХ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ З ФЕРОМАГНІТНОЮ ПЛАТФОРМОЮ
Переглядів анотації: 71 | Завантажень PDF: 19

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ ТА СИСТЕМИ

І.А. Шаповал, В.М. Михальський, М.Ю. Артеменко, В.В. Чопик, С.Й. Поліщук
013
МЕТОДИ КЕРУВАННЯ ЗАДЛЯ УСУНЕННЯ ГАРМОНІК У СИСТЕМАХ ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА ОСНОВІ МАШИНИ ПОДВІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ
Переглядів анотації: 51 | Завантажень PDF: 24

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

К.П. Акинін, В.Г. Кіреєв , А.А. Філоменко , О.В. Вертелєва
025
ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗКОНТАКТНИХ МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ ЗВОРОТНО-ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ
Переглядів анотації: 39 | Завантажень PDF: 13
К.A. Кучинський
031
ВПЛИВ СТУПЕНЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ОБМОТКИ В ТОРЦІ ПАЗА СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА НА ТЕРМОМЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІЗОЛЯЦІЇ ЇЇ СТЕРЖНЯ
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 12

НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

О.І. Чиженко, І.В. Блінов
037
ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ФОРМИ НАПРУГИ МЕРЕЖІ, ЯКА ЖИВИТЬ ПОТУЖНИЙ КЕРОВАНИЙ ВИПРЯМЛЯЧ
Переглядів анотації: 34 | Завантажень PDF: 8
Ю.В. Руденко
044
РОЗРАХУНОК ПЕРЕТВОРЮВАЧА КУКА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДА УСЕРЕДНЕННЯ НА ОСНОВІ ТЕОРЕМ ЛАГРАНЖА
Переглядів анотації: 26 | Завантажень PDF: 10

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА РИНКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

В.В. Кучанський, Ю.Г. Лиховид
052
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ КОНСТРУКЦІЇ ФАЗИ ТА ПЕРЕРІЗУ ПРОВОДУ ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
Переглядів анотації: 39 | Завантажень PDF: 9

ВИМІРЮВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

В.Г. Мельник, П.І. Борщов, С.В. Дзядевич, О.Я. Саяпіна
062
СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЗМІН ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ РОЗЧИНІВ У ДИФЕРЕНЦІЙНИХ КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМАХ
Переглядів анотації: 35 | Завантажень PDF: 7