ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАНАЛІВ БАГАТОРІВНЕВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДІАГНОСТУВАННЯ ВУЗЛІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID
Article_7 PDF

Ключові слова

електротехнічне обладнання
система діагностики
концепція Smart Grid
навчаюча сукупність

Як цитувати

Гижко, Ю. ., М. Гуторова, В. . Зварич, Г. . Кузік, М. . Мислович, і Л. . Остапчук. «ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАНАЛІВ БАГАТОРІВНЕВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДІАГНОСТУВАННЯ ВУЗЛІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID». Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, вип. 62, Серпень 2022, с. 048, doi:10.15407/publishing2022.62.048.

Анотація

Розглянуто деякі особливості побудови інформаційних каналів, що входять до складу багаторівневих інформаційно-вимірювальних систем діагностування електротехнічного обладнання. Основну увагу в доповіді приділено розгляду каналів вимірювання первинної діагностичної інформації а також блоку навчаючих сукупностей, де зберігається інформація про дефекти та можливі режимі роботи певних вузлів електротехнічного обладнання. Розглянуто один із можливих варіантів побудови первинного вимірювального каналу, орієнтованого на використання бездротових вимірювальних сенсорів, які узгоджуються з міжнародними стандартами.  Коротко наведено описання діагностичних ознак для визначення технічного стану і класифікації можливих дефектів в окремих вузлах електротехнічного обладнання з урахуванням режимів їх роботи. На основі прийнятих діагностичних ознак розглянуто моделі  представлення навчаючих сукупностей, що відповідають певним технічним станам вузлів електротехнічного обладнання для різних режимів їх експлуатації. Бібл. 9, рис. 3.

https://doi.org/10.15407/publishing2022.62.048
Article_7 PDF

Посилання

Myslovych M.V., Sysak R.M. About some features of construction of intellectual multilevel systems of technical diagnostics of electric power objects. Tekhnichna Elektrodynamika. 2015. No 1. Pp. 78–85.

Hertsyk S.M. Computerized system for diagnostics of electrical equipment components, taking into account its modes of operation. Kyiv: In-t of elektrodymamik of Ukranian Academy of Scienсes. Abstract of the dissertation for the de-gree of Candidate of Technical Sciences in specialty 05.13.05 - Computer systems and components. 2019. 20 p.

Gungor V.C., Bin Lu, Hancke G.P. Opportunities and Challenges of Wireless Sensor Networks in Smart Grid. IEEE Transactions on industrial electronics. 2010. Vol. 57. No 10. Pp. 3557–3564. DOI: https://doi.org/10.1109/TIE.2009.2039455

Ilyin V.V. Introduction to Smart Grid. AVOK. 2012. No 7. Pp. 76–86.

Babak S.V., Myslovych M.V., Sysak R.M. Statistical diagnostics of electrical equipment. Kyiv: Institute of elec-trodymamiks of Ukranian Academy of Scienсes. 2015. 456 p.

Myslovych M.V. Models of Forms of Representation of Learning sets for Multilevel Systems of Diagnosis of Electrical Equipment Assemblies. Tekhnichna Elektrodynamika. 2021. No 3. Pp. 65–73. DOI: https://doi.org/1015407/techned2021.03.065

IEC 61850 -8-1 Communication networks and systems in substations-Part 8-1:Specific Communication Service Mapping (SCSM) – Mapping to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3. 140 p.

Hertsyk S. Formation of training sets for systems of diagnostics of the electric power equipment taking into ac-count modes of its work. Pratsi Instytutu elektrodynamiky Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy. 2019. Vyp. 52. Pp. 54–61. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.52.054

Marchenko B.G. The method of stochastic integral representations and its applications in radio engineering. Kiev: Naukova dumka, 1973. 192 p. (Rus).

Marchenko B.G., Scherbak L.M. Linear random processes and their applications. Kiev: Naukova dumka, 1975. 143 p. (Rus).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2022 Ю.І. Гижко, М.С. Гуторова, В.М. Зварич, Г.А. Кузік, М.В. Мислович, Л.Б. Остапчук

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.