СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ККД І ПОКРАЩЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК DC/DC ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІЗ ПОЗДОВЖНІМ КЛЮЧЕМ

Ключові слова

DC/DC перетворювач
поздовжній ключ
двообмотковий дросель
буферний вузол
якість електроенергії

Як цитувати

Волков, І. ., В. . Голубєв, і В. . Зозульов. «СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ККД І ПОКРАЩЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК DC/DC ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІЗ ПОЗДОВЖНІМ КЛЮЧЕМ». Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, вип. 57, Грудень 2020, с. 042, doi:10.15407/publishing2020.57.042.

Анотація

Представлено результати дослідження трьох нових варіантів імпульсних перетворювачів постійної напруги (ППН) з поздовжнім транзисторним ключем. Встановлено, що створення умов, за яких немає різкого обриву вхідного струму ППН, призводить до плавної зміни напруги на його ключі та до мінімізації діапазону зміни цієї напруги, що супроводжується зниженням втрат енергії на ключі та поліпшенням якості електроенергії на вході та виході ППН. Показано, що створення таких умов реалізується з використанням двообмоткових дроселів і вхідного буферного вузла. Наведено точні та наближені аналітичні вирази, що описують процеси на кожному інтервалі в таких перетворювачах, які добре узгоджуються з результатами комп'ютерного моделювання. З'ясовано найбільш прийнятні способи керування ключами ППН-1 ... ППН-3. Надано рекомендації щодо застосування ППН-1 ... ППН-3. Бібл.11, рис.11, табл.

https://doi.org/10.15407/publishing2020.57.042

Посилання

Ugrinov P. Limiting the voltage on the key transistor. Power electronics. 2004. No. 1. Pp. 62-65. (Rus)

Glebov B. A., Novakevich V. Construction of devices for forming the switching path when locking power transistors. Tekhnichna Electrodynamika, 1985. No. 2. Pp. 59-63. (Rus)

Petrosyan N. N., Shitov V. A. Thyristor key with damping capacitor for power supply of electrotechnological installations. Tekhnichna Electrodynamika. 1985. No. 2. Pp. 63-67. (Rus)

Bhaskaran R., Paresh C. Voltage Clamp Circuits for a Power MOSFET PWM Inverter. IEEE transaction. on industry appl. 1987. Vol. IA-23. No. 5. Pp. 911-920.

Rajashekara K. S., Vithyathil J., Rajagopalan V. Protection and switchingaid networks for transistor bridge inverters. Transact. on industrial electronics. 1986. Vol. IE–33, No 2. Pp. 185–192.

Dunn Michael. Resonant Converter reduces the inductance of the Chuck. Radiolotsman, 2018. No 5. Pp. 48-49. (Rus)

Moiseev E. A. Construction of damping circuits for high-power pulsed pregenerators. Collection of scientific Tr. NSTU. 2006. No 1(43). Pp. 147-152. (Rus)

Rusu A. P. Why the throttle windings of a reverse Converter can have a different number of turns. Radiolotsman. 2018. No 1, Pp. 26-31. (Part 1). No 2. Pp. 26-29 (Part 2). (Rus)

Frenzel Lou. Charge pumps as an alternative to stabilizers of other types. Radiolotsman. 2017. No. 12. Pp.32-35. (Rus)

Chashko M. V. Gusanov A.A. Features of pulsed power transmission. KDPU. 2007. No 4 (45). Pp. 92-94.

Slobodan Cuk. A new zero-ripple switching DC-to-DC converter and integrated magnetics (a New DC/DC Converter with zero ripples and integrated magnetic cores). IEEE Power Electronics Specialists Conference, 1980. Record. Pp. 12-32.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2020 І.В. Волков, В.В. Голубєв, В.І. Зозульов

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.