№ 50 (2018): Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України

Збірник "Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України" є науковим фаховим виданням відкритого доступу у галузі технічних наук. У збірнику містяться статті з результатами досліджень за такими науковими напрямами:

•    електродинаміка електроенергетичних пристроїв;
•    перетворення та стабілізація параметрів електромагнітної енергії;
•    підвищення ефективності та надійності процесів електромеханічного перетворення енергії;
•    аналіз, оптимізація і автоматизація режимів електроенергетичних систем та їх елементів;
•    інформаційно-вимірювальні системи та метрологічне забезпечення в електроенергетиці;
•    комплексні  енергетичні системи з відновлюваними джерелами енергії.

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ

П.О. Черненко, В.О. Мірошник
005
КОРОТКОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ГЛИБИННОГО НАВЧАННЯ
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 14
Ю.І. Тугай, О.Д. Демов, Д.А. Нікішин, Ю.Ю. Півнюк
011
ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПРИ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕАКТИВНИХ ПОТУЖНОСТЕЙ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 11
І.В. Блінов, Є.В. Парус, О.Б. Рибіна, С.Є. Танкевич
016
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА СКЛАДУ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ АВАРІЙНИХ СТАНІВ РОЗПОДІЛЬНИХ ЛІНІЙ
Переглядів анотації: 17 | Завантажень PDF: 6
В.В. Козирський , І.Ю. Тугай, Ф.О. Тютюнник
023
ПРО ВИКОРИСТАННЯ ТЕНЗОРНОГО АНАЛІЗУ В ЗАДАЧАХ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАПАСУ СТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ ЗА НАЯВНОСТІ ДЖЕРЕЛ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ
Переглядів анотації: 4 | Завантажень PDF: 5
В.В. Кучанский
027
АНОРМАЛЬНІ РЕЗОНАНСНІ ПЕРЕНАПРУГИ В МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З ДЖЕРЕЛАМИ СПОТВОРЕНЬ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 4
М.П. Кузнецов, О.В. Лисенко
037
ІМОВІРНІСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ У СКЛАДІ ВІТРОВОЇ ТА СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 6
А.В. Красножон, І.В. Пентегов, О.В. Красножон, З.О. Тимошенко
042
ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В ГРОЗОЗАХИСНОМУ ТРОСІ ДВОКОЛОВОЇ ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ ШЛЯХОМ ЗМІНИ РОЗТАШУВАННЯ ЇЇ ФАЗ
Переглядів анотації: 4 | Завантажень PDF: 4
Д.К. Маков, А.І. Антонюк
046
ВИЗНАЧЕННЯ НЕБАЛАНСУ ТРИФАЗНИХ НАПРУГ З ВИКОРИСТАННЯМ АНАЛОГО-ЦИФРОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЇХ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ ОБРОБКИ ОТРИМАНИХ КОДІВ
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 7
М.І. Коцур, Д.С. Яримбаш, Ю.С. Безверхня, A.A. Андрієнко, Д.С. Андрієнко
051
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ВИЩИХ ГАРМОНІК НА ВИБІР ПАРАМЕТРІВ СТРУМОПРОВОДУ ЦЕХОВИХ МЕРЕЖ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 4

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

О.Г. Кенсицький, В.А. Крамарський, K.O. Кобзар, Д.І. Хвалін
056
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ ТОРЦЕВОЇ ЗОНИ ОСЕРДЯ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА
Переглядів анотації: 16 | Завантажень PDF: 6
Є.О. Зайцев, А.С. Левицький
062
АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБВІДНОЇ ПОЛЮСІВ РОТОРА ГІДРОГЕНЕРАТОРА ЗА ДАНИМИ СЕНСОРІВ ПОВІТРЯНОГО ЗАЗОРУ
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 8
О.М. Карлов , І.П. Кондратенко , Р.С. Крищук , А.П. Ращепкін
071
АКСІАЛЬНІ МАГНІТНІ СИЛИ ТОРЦЕВОГО ДУГОСТАТОРНОГО ДВИГУНА З ДИСКОВИМ БІМЕТАЛЕВИМ РОТОРОМ
Переглядів анотації: 19 | Завантажень PDF: 8

НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

Ю.В. Руденко, В.В. Мартинов
079
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТА ВИБІР ПАРАМЕТРІВ ІМПУЛЬСНОГО ПІДВИЩУВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА З АВТОТРАНСФОРМАТОРНИМ УВІМКНЕННЯМ ДРОСЕЛЯ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 6
В.М. Спірін, В.М. Губаревич, Ю.В. Маруня, С.В. Салко
083
ПОКРАЩЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ ОДНОФАЗНОГО МОСТОВОГО ВИПРЯМЛЯЧА З ПАРАЛЕЛЬНИМ АКТИВНО-ЄМНІСНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 7
О.Г. Алєксєєв, Д.Г. Алексієвський, К.О. Туришев, С.Л. Шмалій, О.О. Панкова
088
ВІЗУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОФАЗНОГО МОСТОВОГО ВИПРЯМЛЯЧА
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 13

ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОФІЗИКА

І.М. Кучерява
092
ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ПІДЗЕМНОЇ ОДНОЛАНЦЮГОВОЇ КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 4
В.М. Михайлов, М.П. Петренко
096
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФІЛЮ СОЛЕНОЇДА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІМПУЛЬСНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ПЛОСКІЙ ГРАНИЦІ ПРОВІДНИКА
Переглядів анотації: 3 | Завантажень PDF: 6

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

А.К. Шидловський, А.Ф. Жаркін, Ю.М. Гориславець, В.О. Новський, О.І. Глухенький, О.І. Бондар
101
ІНДУКЦІЙНЕ НАГРІВАННЯ З’ЄДНАНИХ З НАТЯГОМ ФЕРОМАГНІТНИХ ДЕТАЛЕЙ
Переглядів анотації: 23 | Завантажень PDF: 10
Ю.М. Васецький, І.П. Кондратенко, І.Л. Мазуренко, O.M. Пащин
106
ОБРОБКА ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ ІМПУЛЬСНИМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПОЛЕМ ПРИ СЛАБКОМУ СКІН-ЕФЕКТІ
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 4
Н.І. Супруновська, С.В. Бєлкін, М.О. Реуцький, А.А. Щерба
115
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА СУПЕРКОНДЕНСАТОРА В СИСТЕМІ ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ
Переглядів анотації: 42 | Завантажень PDF: 46