№ 63 (2022): Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України

Збірник "Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України" є науковим фаховим виданням відкритого доступу у галузі технічних наук. У збірнику містяться статті з результатами досліджень за такими науковими напрямами:

•    електродинаміка електроенергетичних пристроїв;
•    перетворення та стабілізація параметрів електромагнітної енергії;
•    підвищення ефективності та надійності процесів електромеханічного перетворення енергії;
•    аналіз, оптимізація і автоматизація режимів електроенергетичних систем та їх елементів;
•    інформаційно-вимірювальні системи та метрологічне забезпечення в електроенергетиці;
•    комплексні  енергетичні системи з відновлюваними джерелами енергії.

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА РИНКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

О.В. Кириленко, І.В. Блінов, Є.О. Зайцев, С.О. Палачов, В.І. Васильченко
005
ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОЕС УКРАЇНИ ЗГІДНО З КОНЦЕПЦІЄЮ SMART GRID
Переглядів анотації: 319 | Завантажень PDF: 175
А.Ф. Жаркін, С.О. Палачов, В.А. Попов, В.В. Ткаченко, І.В. Фролов
013
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГІБРИДНИХ МІКРОСИСТЕМ В РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Переглядів анотації: 202 | Завантажень PDF: 89
В.В. Павловський, Л.М. Лук’яненко, А.О. Стелюк, П.С. Горошко
022
КВАЗІДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ОЕС УКРАЇНИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ЗА ЧАСТОТОЮ
Переглядів анотації: 97 | Завантажень PDF: 58

ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОФІЗИКА

А.А. Щерба, Н.І. Супруновська, М.А. Щерба, С.С. Розискулов, В.В. Михайленко
026
ЗАЛЕЖНІСТЬ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІМПУЛЬСНИХ СТРУМІВ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНИХ УСТАНОВОК ВІД ВІДДАЛЕНОСТІ ЇХНЬОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Переглядів анотації: 154 | Завантажень PDF: 71

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

В.Г. Кіреєв, К.П. Акинін
031
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ БЕЗПАЗОВИХ БЕЗКОНТАКТНИХ МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНИХ МОМЕНТНИХ ДВИГУНІВ
Переглядів анотації: 104 | Завантажень PDF: 58
І.В. Головань, О.М. Попович, В.О. Поліщук
040
ЗАСОБИ ПРОЄКТНОГО СИНТЕЗУ ЗАНУРЕНИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ІННОВАЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Переглядів анотації: 85 | Завантажень PDF: 47
К.А. Кучинський, В.А. Крамарський
045
РОЗРАХУНКОВА ОЦІНКА ВІБРОПЕРЕМІЩЕНЬ І МЕХАНІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ ІЗОЛЯЦІЇ ЛОБОВОЇ ЧАСТИНИ ОБМОТКИ СТАТОРА ПОТУЖНОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА
Переглядів анотації: 94 | Завантажень PDF: 60