ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА НА ПОЛТАВЩИНІ
Article_11 PDF

Ключові слова

енергетична безпека
екологічна безпека
альтернативні види палива
відновлювані джерела енергії
енергетичні культури
тверді побутові відходи
мала енергетика
вплив на довкілля

Як цитувати

Голік, Ю. ., Г. . Шарий, О. . Крот, Ю. . Чепурко, і Т. . Серга. «ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА НА ПОЛТАВЩИНІ». Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, вип. 66, Грудень 2023, с. 064, doi:10.15407/publishing2023.66.064.

Анотація

Досліджено можливості використання енергоресурсних твердих побутових відходів, відходів аграрного сектору, лісозаготівлі лісопромислових господарств, зелених відходів від благоустрою територій та вирощування енергетичних культур як альтернативних відновлюваних видів палива для забезпечення цілей малої теплоенергетики Полтавської області. Для вивчення даного питання обґрунтовано залучення фахівців кафедр «Прикладної екології та природокористування» й «Теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та відкрито нову спеціалізацію «Відновлювана теплоелектроенергетика, альтернативні види палива та захист довкілля» за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Проблему включено у стратегічний план розвитку Полтавської області та занесено в розробку плану Дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату Полтавської міської територіальної громади до 2030 року у відповідності до європейської ініціативи «Угоди мерів щодо клімату та енергії». Проведена оцінка біоенергетичного потенціалу в подальшому може стати суттєвим еколого-економічним підґрунтям для удосконалення регіонального сектору біоенергетики в Полтавській області. 

https://doi.org/10.15407/publishing2023.66.064
Article_11 PDF

Посилання

Heletukha H.H., Zheliezna T.A., Zhovmir M.M. Assessment of the energy potential of biomass in Ukraine. P. 1. Vidkhody silskoho hospodarstva ta derevna biomasa. Promyslova teplotekhnika. 2010. V. 32. No 6. Pp. 56–65. (Ukr)

Global bioenerdgy statistics 2020. URL: http://www.worldbioenergy.org/uploads/201210%20WBA%20GBS%202020.pdf

Derzhavna Sluzhba Statystyky Ukrainy. Energy balance of Ukraine for 2019. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ/2012/energy/en.bal/arh _2012_e.htm (Ukr)

Atlas of energy potential of renewable energy sources in Ukraine. Ed. by S.О. Кudrі. Кyiv: Instytut vidnovliuvanoi enerhetyky NAN Ukrainy, 2020. 82 р. (Ukr)

Agroecological atlas of Poltava region. Laboratornyi praktykum. Poltava 2009. Рр. 61–69. (Ukr)

Taranenko, A. O., Ts’ova, Yu. А., Sereda, M. S., Kuzenko, L. Yu., & Solodovnik, M. A. Potential of agricultural waste biomass for bioenergy production in Poltava region. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. No 4. Рр. 142–153. DOI: https://doi.org/10.31210/visnyk2021.04.18 (Ukr)

Regional development strategy of Poltava region until 2027. URL: https://www.adm-pl.gov.ua/page/strategiya-rozvitku-poltavskoyi-oblastido-2027-roku (Ukr)

Regional waste management plan in Poltava region until 2030. URL: https://www.adm-pl.gov.ua/advert/oprilyudnennyadlya-obgovorennya-proektu-regionalniy-plan-upravlinnya-vidhodami-u-poltavskiy (Ukr)

Solid waste management in the context of local government reform and development of inter-municipal cooperation: Navchalno-praktychnyi posibnyk. Ed. by Tolkanova V. V. Кyiv. 2018. 393 p. (Ukr)

Holik Yu. S., Illiash O. E., Monastyrskyi O. M., Chepurko Yu. V., Serha T. M. Assessment of the energy resource potential of territorial communities of Poltava region as a component of energy security. The 3rd International scientific and practical conference Scientific research in the modern world. Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2023. Рр. 205–215. (Ukr)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Ю.С. Голік, Г.І. Шарий, О.П. Крот, Ю.В. Чепурко, Т.М. Серга

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.