№ 48 (2017): Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України

Збірник "Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України" є науковим фаховим виданням відкритого доступу у галузі технічних наук. У збірнику містяться статті з результатами досліджень за такими науковими напрямами:

•    електродинаміка електроенергетичних пристроїв;
•    перетворення та стабілізація параметрів електромагнітної енергії;
•    підвищення ефективності та надійності процесів електромеханічного перетворення енергії;
•    аналіз, оптимізація і автоматизація режимів електроенергетичних систем та їх елементів;
•    інформаційно-вимірювальні системи та метрологічне забезпечення в електроенергетиці;
•    комплексні  енергетичні системи з відновлюваними джерелами енергії.

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ

П.О. Черненко, В.О. Мірошник
005
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ З ВРАХУВАННЯМ ЗМІНИ СТРУКТУРИ СПОЖИВАННЯ ПРОТЯГОМ РОКУ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 6
В.Г. Пазій, О.О. Мірошник, О.М. Мороз
012
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ ЗАСОБАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗ’ЄДНУВАЧА З PLC-КАНАЛОМ ЗВ’ЯЗКУ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 11
М.П. Тимченко, Н.М. Фіалко
015
БАГАТОПОВЕРХОВІ БУДИНКИ ЯК АКТИВНІ СПОЖИВАЧІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 4
Б.С. Стогній, М.Ф. Сопель, М.В. Гребченко, В.Ф. Максимчук, Ю.В. Пилипенко
022
ВИБІР АЛГОРИТМУ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНІ ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ ТА НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЦЬОГО ІНФОРМАЦІЙНИХ СКЛАДОВИХ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 6
О.І. Чиженко, І.В. Трач
027
КОРИГУВАННЯ РЕЖИМУ СЛАБКОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ ПРИ ЗАПУСКУ ВІД НЕЇ ЕЛЕКТРОДВИГУНА ЗІСТАВНОЇ ПОТУЖНОСТІ
Переглядів анотації: 16 | Завантажень PDF: 8
В.В. Кулик, О.Б. Бурикін, О.В. Глоба
033
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОФІДЕРНОГО АНАЛІЗУ Й ОПТИМІЗАЦІЇ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ З РОЗОСЕРЕДЖЕНИМ ГЕНЕРУВАННЯМ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 13
В.В. Кучанський
038
КЕРОВАНА КОМУТАЦІЯ ЕЛЕГАЗОВИМИ ВИМИКАЧАМИ В МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 5
С.П. Денисюк, В.П. Опришко
043
ОЦІНКА НЕРІВНОМІРНОСТІ СПОЖИВАННЯ ТА ГЕНЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 9
В.O. Гурєєв, О.В. Сангінова
052
ПОБУДОВА НАВЧАЛЬНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 3

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

О.Г. Кенсицький, Д.І. Хвалін
059
КВАЗІТРИВИМІРНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ У ТОРЦЕВІЙ ЗОНІ ТУРБОГЕНЕРАТОРА
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 3
О.Є. Антонов, К.П. Акинін, В.Г. Кіреєв
065
ПОБУДОВА СИСТЕМИ АКТИВНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ГІРОСКОПІЧНОЇ РЕАКЦІЇ У ВИСОКООБЕРТОВОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 3
В.С. Козлов
071
СИНХРОНІЗАЦІЯ АВТОНОМНОГО ГЕНЕРАТОРА В МЕРЕЖІ ОБМЕЖЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ
Переглядів анотації: 33 | Завантажень PDF: 7
О.М. Карлов, І.П. Кондратенко, Р.С. Крищук, А.П. Ращепкін
076
ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТОРЦЕВИХ ДУГОСТАТОРНИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З БІМЕТАЛЕВИМИ ДИСКОВИМИ РОТОРАМИ
Переглядів анотації: 25 | Завантажень PDF: 5
К.А. Кучинський, В.О. Тітко, М.С. Гуторова, В.А. Мистецький
082
МЕХАНІЧНІ ТА ВІБРОМЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАТИСКНИХ ПАЛЬЦІВ І ПЛИТ ОСЕРДЯ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА
Переглядів анотації: 20 | Завантажень PDF: 8

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

А.А. Щерба, О.Д. Подольцев, М.О. Ломко
088
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ РЕЖИМИ РОБОТИ МАГНІТОДИНАМІЧНИХ УСТАНОВОК З ВИКОРИСТАННЯМ ТИРИСТОРНИХ РЕГУЛЯТОРІВ НАПРУГИ З ФАЗОВИМ УПРАВЛІННЯМ
Переглядів анотації: 18 | Завантажень PDF: 4
І.М. Кучерява
094
ФАКТОРИ ЯКОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ ЗШИТО-ПОЛІЕТИЛЕНОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ СИЛОВИХ КАБЕЛІВ
Переглядів анотації: 22 | Завантажень PDF: 38
О.І. Бондар, О.І. Глухенький, Ю.М. Гориславець
105
ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УНІВЕРСАЛЬНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПЕРЕМІШУВАЧА РІДКОГО МЕТАЛУ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 5
В.М. Кутін, О.Є. Рубаненко, С.В. Мисенко
110
ОЦІНЮВАННЯ ПОМИЛОК ПЕРШОГО І ДРУГОГО РОДУ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ШВИДКОСТІ РУХУ КОНТАКТНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕГАЗОВОГО ВИМИКАЧА
Переглядів анотації: 3 | Завантажень PDF: 3
М.А. Щерба
115
ЗБУРЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ РІЗНОРОЗМІРНИМИ БЛИЗЬКО РОЗТАШОВАНИМИ ВОДНИМИ МІКРОВКЛЮЧЕННЯМИ В ТВЕРДОМУ ДІЕЛЕКТРИКУ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 3

ВИМІРЮВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

Ю.Ф. Тесик, Р.М. Мороз
121
АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ СИНУСОЇДИ ІЗ СИГНАЛІВ ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ СУПЕРПОЗИЦІЇ
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 5
А.С. Левицький, А.І. Новік, Є.О. Зайцев
126
ЄМНІСНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЗУСИЛЬ У СТЯЖНИХ ПРИЗМАХ ОСЕРДЯ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА З КОМПЕНСАЦІЄЮ ПОХИБКИ ВІД ПЕРЕКОСУ
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 7