СТРУМИ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЗУСИЛЛЯ В СИСТЕМАХ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ З ФЕРОМАГНІТНОЮ ПЛАТФОРМОЮ
Article_1 PDF

Ключові слова

магнітоімпульсне оброблення
П-подібний магнітопровід
імпульсний струм
феромагнітна платформа
магнітні сили

Як цитувати

Кондратенко, І. ., О. Карлов, і Р. . Крищук. «СТРУМИ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЗУСИЛЛЯ В СИСТЕМАХ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ З ФЕРОМАГНІТНОЮ ПЛАТФОРМОЮ». Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, вип. 61, Травень 2022, с. 005, doi:10.15407/publishing2022.61.005.

Анотація

Дія імпульсного струму високої густини (109 А/м2) призводить до появи електропластичного ефекту в металевих виробах. Для локального протікання в немагнітних пластинах імпульсного струму запропоновано магнітоімпульсне оброблення з використанням індукторів імпульсного електромагнітного поля з П-подібним магнітопроводом. Мета роботи – встановлення впливу феромагнітної платформи з нелінійною магнітною проникністю на імпульсні вихрові струми і магнітний тиск немагнітних металевих пластин різної електропровідності в процесі моделювання магнітоімпульсного оброблення зварних з’єднань для досягнення електропластичного ефекту. Використовується чисельне моделювання імпульсних електромагнітних полів методом скінченних елементів. Розрахунок струму в обмотці індуктора виконується спільним розв’язанням рівнянь магнітного поля та електричного кола для дискретного часового проміжку. Джерелом живлення є конденсатор, що заряджений до певної заданої напруги. Для дослідження впливу феромагнітної платформи на струми та сили в немагнітних пластинах sз різною електропровідністю використовується однаковий імпульсний струм в обмотці індуктора. Досліджено залежність амплітудних значень густини струму та магнітного тиску на поверхнях немагнітних пластин різної електропровідності. Досліджено вплив наявності та відсутності феромагнітної платформи, а також її електропровідності і магнітної проникності на величини струму і магнітного тиску в немагнітній пластині.  Бібл. 13, рис. 7, таблиця.

https://doi.org/10.15407/publishing2022.61.005
Article_1 PDF

Посилання

Kuznetsov N.N. Influence of electric and magnetic-pulse action on raw stock. Obrabotka materialov davleniem. 2010. No 3(24). Pp. 126–129. URI: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/omd/3(24)-2010/nomer.html (Rus)

Komshina A.V., Pomel'nikova A. S. Promising method of low-energy materials processing using a magnetic field Nauka I Obrazovanie. 2012. No FS77 – 48211. Pp. 463–488. DOI: http://doi.org/10.7463/0912.0454270 (Rus)

Lobanov L.M., Kondratenko I.P., Mikhalskyi V.M., Pashchin M.O., Karlov O.M., Chopyk V.V., Mykhodui O.L. Electrotechnical complex for electrodynamic processing of welded joints. Tekhnichna elektrodynamika. 2020. No 6. Pp. 61–68. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.06.061 (Ukr)

Andrea D., Burleta T., Körkemeyerb F., G. Gersteinb J.S.K.-L.Gibsona, S. Sandlöbes-Hauta, S. Korte-Kerzel Investigation of the electroplastic effect using nanoindentation. Materials & Design. 2019. Vol. 183. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2019.108153 (Eng)

7. Troitsky O.A. and Stashenko V.I. Advantages of drawing and rolling metals with pulse current. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 2020. DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/848/1/012084 (Eng)

Vasetsky Yu.М., Kondratenko I.P. Electromagnetic field of the inductor for local electric pulse effects on metal products. Tekhnichna elektrodynamika. 2020. No 4. Pp. 11–14. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.04.011 (Ukr)

Kryshchuk R.S. Influence of winding ends on the parameters of pulse inductor with U-shaped core. Tekhnichna elektrodynamika. 2020. No 6. Pp. 69–76. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.06.069 (Eng)

Rashchepkin A.P., Kondratenko I.P., Karlov A.N., Kryshchuk R.S. Magnetic forces and currents of the inductor for magnetic-pulse processing of welding joints of non-magnetic thin sheet metals. Tekhnichna elektrodynamika. 2020. No 5. Pp. 74–79. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.05.074 (Ukr)

Rashchepkin A.P., Kondratenko I.P., Karlov A.N., Kryshchuk R.S. Influence of U-shaped magnetic core of in-ductor with two coils on eddy currents of thin-walled non-magnetic metal plates in process of magneto-pulsed treatment. Pratsi Instytutu Elektrodynamiky Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy. 2021. Issue 59. Pp. 20–27. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2021.59.020

Raschepkin A.P., Kondratenko I.P., Karlov O.M., Kryshchuk R.S. A method for calculating electromagnetic field of a spiral type induction system for magnetopulse processing of non-magnetic metal strips with a ferromagnetic shield. Tekhnichna elektrodynamika. 2022. No 2. Pp. 43–51. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2022.02.043 (Ukr)

Voldek A.I. Induction magnetohydrodynamic machines with liquid working body. Leningrad: Energiia, 1970. 272 p. (Rus)

Neumann L.R., Demirchyan K.S. Theoretical foundations of electrical engineering. Volume 2. Moskva-Leningrad: Energiia, 1966. 407 p. (Rus)

Tamm I.E. Theory of electricity. Moskva: Nauka, 1976. 616 p. (Rus)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2022 Інститут електродинаміки Національної академії наук України

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.