РОЗРАХУНОК ПЕРЕТВОРЮВАЧА КУКА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДА УСЕРЕДНЕННЯ НА ОСНОВІ ТЕОРЕМ ЛАГРАНЖА
Article_6 PDF

Ключові слова

методи розрахунку напівпровідникових перетворювачів
метод усереднення в просторі станів
перетворювачі постійної напруги
перетворювач Кука

Як цитувати

Руденко, Ю. «РОЗРАХУНОК ПЕРЕТВОРЮВАЧА КУКА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДА УСЕРЕДНЕННЯ НА ОСНОВІ ТЕОРЕМ ЛАГРАНЖА». Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, вип. 61, Травень 2022, с. 044, doi:10.15407/publishing2022.61.044.

Анотація

Розроблено математичну модель перетворювача Кука з використанням метода усереднення в просторі станів на основі теорем Лагранжа для режиму безперервних струмів та напруг у накопичувальних реактивних елементах. Отримано аналітичні співвідношення в базисі відносних змінних, що дає можливість розрахунку процесів у перетворювачі в широкому діапазоні параметрів у зоні регулювання тривалістю інтервалів комутації. Розраховано граничні залежності параметрів перетворювача між режимами переривчастих та безперервних струмів і напруг у накопичувальних елементах для визначення ефективних режимів роботи пристрою. Отримано аналітичні залежності, які дають можливість визначати максимальні значення струмів та напруг в елементах перетворювача у всьому діапазоні комутації та дають змогу обирати ці елементи пристрою з допустимими параметрами на етапі його проєктування. Бібл. 14, рис. 5, таблиця.

https://doi.org/10.15407/publishing2022.61.044
Article_6 PDF

Посилання

1. U. S. Patent 4257087. Mar. 17, 1981. DC-to-DC Switching Converter With Zero Input And Output

Current Ripple And Integrated Magnetics Circuits, Slobodan M. Cuk.

Mohan N., Undeland T.M., Robbins W.P. Power Electronics, John Wiley and Sons Inc., 2003. 802 p.

Meleshin V.I. Transistor converter technique. Moscow: Technosphere, 2006. 632 p. (Rus)

Mack R. Switching power supplies. Theoretical foundations of design and guidance on practical application. Moskva: Dodeka-XXI, 2008. 272 p. (Rus)

Kazimierczuk M.K. Pulse-width modulated DC-DC power converters. Chichester: John Wiley & Sons, 2008. 782 p. DOI: https://doi.org/10.1002/9780470694640

Chen Z. PI and sliding mode control of a Cuk converter. IEEE Transactions on Power Electronics. 2012. Vol. 27. Iss. 8. Pp. 3695–3703. DOI: https://doi.org/10.1109/TPEL.2012.2183891

Erickson R.W. Fundamentals of power electronics. Springer Science & Business Media, 2013. 773 p.

Cuk S. Power electronics: Modelling, Analysis and Measurements (Vol.2). Create Space Independent Publishing Platform, USA, 2015. 272 p.

Korshunov A. Pusle DC converter by Cuk schematic. Silovaya elektronika. 2017. No 4. Pp. 60–66. (Rus)

Karaarslan A. Modeling and performance analysis of Cuk converter using PI and OCC method. Technical and Physical Problems of Engineering. 2018. Vol.10. Iss. 36. No 3. Pp. 1–5.

Rudenko Yu.V. Mode of averaging of pulse DC converter model. Tekhnichna Elektrodynamіka. 2017. No 3. Pp. 42–48. (Rus) DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.03.042

Rudenko Yu.V., Shcherba A.A. Analysis of multi-interval processes in semiconductor converters. Kyiv: Pro Format, 2020. 352 p. (Ukr)

Rudenko Yu.V. Application of the average method for analysis of DC voltage converters with interrupted currents in inductive elements. Pratsi Instytutu elektrodynamiky Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy. 2020. No 57. Pp. 55–64. (Ukr) DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.57.055

Rudenko Yu. Analysis of DC-DC Converters by Averaging Method based on Lagrange Theorems. 2021 IEEE 2nd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), 2021. Pp. 367–370. DOI: https://doi.org/10.1109/KhPIWeek53812.2021.9570089

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2022 Інститут електродинаміки Національної академії наук України

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.